Nieuws

12 juni 2015

Ruimtelijke ordening

Ook op het vlak van ruimtelijke ordening hebben we nieuws. Met het oog op administratieve vereenvoudiging kan u sinds 1 april 2015 uw bouwaanvraag digitaal indienen. Hiervoor investeerde het stadsbestuur onlangs in de aankoop van een onlinetoepassing op internet. Om de digitalisering aan te moedigen krijgt men vrijstelling van de 30 euro dossierkosten. Tot op heden werden reeds een 6-tal dossiers digitaal afgehandeld.

Verder werd onlangs het licht op groen gezet voor de opmaak van een drie-tal nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen: Grup centrumplein Rotem, Grup De Wissen en Grup Vrietselbeek Lanklaar.
Met dit laatste willen de ontwikkelingen optimaliseren rond de Vrietselbeek in Lanklaar: zo wordt voor IMK en het kerkhof een zone van openbaar nut gecreërd, waardoor elders ruimte vrij komt voor woongebied; Ook wordt gedacht aan een gebied voor een zorgcampus op het huidig woonuitbreidingsgebied tussen Nieuwstraat en Rijksweg. 

Het GRUP Rotem behelst meer woonruimte in de kern rond het gemeenteplein. Met het Grup De Wissen in Stokkem trachten we deze site te optimaliseren door een woonzone te voorzien in de nabijheid van Maaspark Negenoord. 

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief