Nieuws

19 november 2015

SALK uitvoering nauwgezet opvolgen

Binnen het SALK wordt een veelheid aan projecten, acties en initiatieven gepland die moeten resulteren in de versterking en versnelde ontwikkeling van de Limburgse economie én in de creatie van duurzame werkgelegenheid. Met andere woorden: jobs, jobs, jobs!” aldus Vlaams Parlementslid Lydia Peeters.

“Na de nulmeting die in december 2014 werd opgesteld, is het, na bijna één jaar ‘SALK-in-uitvoering’, belangrijk te informeren naar een stand van zaken van de vooropgestelde jobcreatie. Meten is weten en tijdens de monitoringmomenten wordt dit objectief gerapporteerd.

Eén van de acties op korte termijn binnen het SALK was de begeleiding van de ontslagen FORD-werknemers en zijn toeleveranciers. In totaal 5.946 mensen. Na tal van acties in samenwerking met de VDAB Limburg, vonden intussen 2.010 van deze ontslagen werknemers een nieuwe job, of omgerekend 33,8%.

Op zich een goede start, maar het blijft uiteraard belangrijk dat we ook voor de overige meerderheid die nog werkloos is, grote inspanningen blijven leveren. Daarvoor zullen vooral de acties op langere termijn die gericht zijn op een transformatie van het economisch weefsel, een verbetering van de mobiliteit én de versterking van de economie in het algemeen belangrijk zijn.

Een goed voorbeeld hiervan is de KlimOp-lening voor kleine ondernemingen met een beloftevol project. Deze heeft tot nu toe gezorgd voor het behoud van 648 jobs en voor de creatie van 389 bijkomende plaatsen. Andere projecten zijn in uitvoering en vergen meer tijd om de mogelijke effecten op het vlak van jobcreatie tot uiting te laten komen.

Het is alleszins aangewezen dat we in het Vlaams Parlement de vinger aan de pols houden wat SALK betreft en ik kijk dan ook reikhalzend uit naar de evaluatie van het strategisch actieplan die momenteel in opmaak is.

Net als de Vlaamse regering ben ik, samen met mijn Limburgse collega’s, vastberaden in de ambitie om met doelgerichte investeringen Limburg de kans te geven de nefaste gevolgen van de sluiting van Ford Genk op te vangen en in het algemeen sociaaleconomisch een inhaalbeweging te realiseren”, besluit Peeters.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief