Nieuws

15 maart 2018

​Sint-Elisabethkerk Stokkem weldra terug in gebruik

Op 20 maart 2015 werd de Sint-Elisabethkerk getroffen door een brand, veroorzaakt door een defect in de verwarmingsketel. De brandweer had de brand destijds snel onder controle, maar de roetschade door de rookontwikkeling was jammer genoeg heel erg groot.

Brand- en rookschade

De schade werd door de verzekeringsexpert geraamd op een bedrag van ruim 200.000 euro

De schade had voornamelijk betrekking op de verwarmingsketel en -ruimte, elektriciteitswerken, luchtkanalen, herstellingen van glasramen, verfwerken en reinigingswerken van vloeren, muren, tapijten en schilderijen.

Kerkenplan

Inmiddels had het centraal kerkbestuur initiatief genomen om een centraal parochiekerkenplan op te maken. Dit plan werd goedgekeurd op de gemeenteraad van februari 2017.

In dit plan werd een toekomstvisie voor de vijf kerken in Dilsen-Stokkem uitgetekend. Hierin werd opgenomen dat de kerk van Dilsen de vaste zondagskerk blijft. De kerken van Elen, Lanklaar Rotem en Stokkem blijven hun kerkfunctie voor lokale gemeenschappen behouden en staan tevens open voor niet-liturgische activiteiten. Er wordt ook gezocht hoe nevenfuncties mogelijk en inpasbaar zijn. Deze nevenfuncties vragen ook investeringen ondermeer naar sanitair en andere faciliteiten.

Toekomstgericht werd in de kerk van Stokkem nu al geïnvesteerd in aangepaste sanitaire voorzieningen.

Financiering

De herstellingskosten werden deels gefinancierd door de verzekering, deels door eigen inbreng van de kerkraad van Stokkem. Zij beslisten eerder over te gaan tot de verkoop van bouwkavels, ondermeer aan de Kersenweg. Ook het bisdom stelde middelen ter beschikking.

Samenwerking stad en Kerkraad

In april 2017 werd de nieuwe kerkraad aangesteld. Vervolgens werd initiatief genomen om de kerk zo snel mogelijk terug op punt te krijgen. De stad zorgde voor de coördinatie en de lastenboeken en de opvolging van de werken.

Heropening en inwijding

Inmiddels is renovatie voltooid en werd beslist de heropening van de Sint-Elisabethkerk te plannen op zondag 8 april om 11u. Die dag zal Monseigneur Patrick Martens voorgaan in een plechtige eucharistieviering, waarin ook 12 jongeren het Heilig Vormsel zullen ontvangen.”

Burgemeester Lydia Peeters: “We zijn als stadsbestuur erg tevreden dat de parochianen van Stokkem weldra terug gebruik kunnen maken van hun eigen kerk! Dankzij de vlotte samenwerking tussen het nieuwe kerkbestuur, het bisdom en de stad hebben we een totaaloplossing kunnen uitwerken. Ik ben ook erg trots op het werk van de medewerkers van onze stedelijke werkplaatsen, die een groot deel van de renovatiewerken in eigen beheer hebben uitgevoerd.”

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief