Nieuws

25 mei 2016

​“Slogantaal over toekomstige ruimtelijke ordening zorgt alleen maar voor onrust”

Intussen zijn er heel wat nieuwe uitdagingen zoals de toename van de bevolking en de klimaatuitdaging. Daarom moet er een nieuwe visie komen.” Maar die visie mag zich niet beperken tot slogans als “betonstop. “We verwachten van de minister een brede, genuanceerde visie die het respect voor het eigendomsrecht combineert met het beter bewaren van open ruimte in Vlaanderen.”

Nadat in de voorbij jaren heel wat voorbereidend werk is verricht, moet deze legislatuur een nieuw Beleidsplan Ruimte Vlaanderen worden goedgekeurd, met een nieuwe langetermijnvisie inzake ruimtelijke ordening. “Doel is te komen tot een strikter ruimtebeslag en het bewaren van de open ruimte in Vlaanderen,” zegt Peeters. “Om dat doel te bereiken zijn er heel wat mogelijke instrumenten, zoals verdichting, inbreiding, verhandelbare bouwrechten of meer ruimte voor nieuwe woonvormen. Kortom: een heel gamma aan maatregelen.”

Eigendomsrecht combineren met beter bewaren open ruimte

Lydia Peeters stoort zich daarom aan de slogans die gebruikt worden in dit belangrijk debat. “Termen als ‘betonstop’ worden gebruikt, wat enkel leidt tot onrust en onzekerheid bij eigenaars van een bouwkavel of woning. Zij vrezen dat de waarde van hun eigendom teniet wordt gedaan. Dergelijke ongenuanceerde uitspraken zijn daarom geen basis voor een goed beleid.”

Tijdens het debat hierover in het Vlaams Parlement vroeg Peeters daarom aan de minister om snel met een uitgewerkt en genuanceerd voorstel te komen. “Laat ons dat voorstel grondig bespreken in de commissie. Enkel zo kunnen we komen tot een gedragen toekomstvisie voor Vlaanderen.”

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief