Nieuws

18 juni 2018

Soortenschadebesluit: Wolven- of lynxenschade

De Vlaamse regering heeft vrijdag 15 juni het soortenschadebesluit uitgebreid. Begin 2018 werden namelijk twee zwervende wolven in Vlaanderen opgetekend. Dit is de eerste zekere aanwezigheid van de soort in 150 jaar. Hiermee gepaard ontstaat ook potentiële schade, met name onder de vorm van het doden of het verwonden van schapen. De wolf is een Europees beschermde soort, opgenomen in het Soortenbesluit. Als beschermde soort kan worden voorzien in een rechtsbasis voor het vergoeden van belangrijke en aantoonbare schade aan gewassen, vee, bossen of visserij.

Het hebben van een landbouwernummer voor wat betreft schade veroorzaakt aan de voor de landbouw nuttige dieren wordt niet langer vereist. Hierdoor kunnen ook hobby-schapenhouders die niet over een landbouwernummer beschikken in aanmerking komen.

De definitie van “voor landbouw nuttige dieren” behelst een limitatieve opsomming van volgende soorten: runderen, varkens, paardachtigen, schapen, geiten, hertachtigen, pluimvee, loopvogels, konijnen en honden.

Men schrapt ook het eigen risico van 5% van het bedrag van de vastgestelde schade. De franchise van 50 euro wordt wel behouden.


Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief