Nieuws

9 april 2018

Betaalbaar wonen in Dilsen-Stokkem: Stad verkoopt opnieuw bouwkavels

Het schepencollege heeft recent het licht op groen gezet voor de verkoop van 9 bouwkavels. Reeds eerder bracht de stad diverse keren bouwkavels op de markt in het kader van de beleidsdoelstelling 'betaalbaar wonen'. De kavels worden tegen een betaalbare prijs op de markt gebracht. Vanaf 2 mei kan men zich kandidaat stellen voor de koop van een bouwkavel.

De toewijzing van de bouwkavels zal verlopen volgens de procedure zoals bepaald in het reglement van de gemeenteraad van 11 april 2002. Dit reglement geeft voorrang aan inwoners van Dilsen-Stokkem, die vandaag de dag nog geen woning of bouwkavel in volle eigendom hebben. Om speculatie te voorkomen geldt er de verplichting om er binnen de vijf jaar na aankoop ook effectief te wonen.

De stad verkoopt eigen kavels maar ook kavels in eigendom van andere openbare besturen.

In deze verkoopsronde gaat het om volgende bouwkavels:

  • 6 bouwkavels in de Kersenweg, eigendom van Kerkfabriek Stokkem, gemiddeld 5are20.
  • 1 perceel in de Hoogbaan, eigendom van OCMW Tongeren, 6are 01
  • 1 perceel gelegen in Tienstraat, eigendom van de stad, 8are17
  • 1 bouwkavel in de Kommelstraat, eigendom van de stad, 10are 71.

Alle kavels worden verkocht aan een vaste prijs van 120,00 euro/m².

De inschrijvingstermijn loopt van 02 mei 2018 t.e.m. 31 mei 2018. De toewijzingsvergadering zal plaatsvinden op 3 september en dan kan de verkoopscompromis getekend worden. Eind april zullen alle gegevens verschijnen in de nieuwsbrief, kranten en komt de infobundel en het inschrijvingsformulier online op de website.


De kavels in Heilderveld komen wellicht in het najaar op de markt; Het archeologische onderzoek heeft hier gezorgd voor heel wat vertraging. Er volgt nog een vierde fase maar inmiddels konden wel de wegenis- en rioleringswerken uitgevoerd worden. Het einde van de werken hier is voorzien voor eind juni. Hier gaat het om een 30-tal bouwkavels van open, tot halfopen en gesloten bebouwing.


Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief