Nieuws

7 maart 2016

Start nieuwe fase voor beveiligingswerken aan de Maas

Dit gebied is gelegen tussen de plassen van Negenoord (zuiden) en Bichterweerd (noorden), de Maas (oosten) en de winterdijk (westen).

In het verleden voerde nv De Scheepvaart al verschillende werken uit aan de Maas. Zo werd de zomerdijk in het gebied Negenoord verlegd om de Maas bij hoog water meer ruimte te geven. Het huidige winterbed van de Maas is ook in Boyen-Veurzen erg smal, wat bij hoog water overlast kan geven. Boyen-Veurzen werd terecht als een ’flessenhals’ aangeduid in de studie ‘Gemeenschappelijke Maas: Rivierkundige Haalbaarheidsstudie’ (een rivierkundige studie om de bestaande knelpunten in kaart te brengen en de haalbaarheid om deze weg te werken te onderzoeken). Daarom wordt het volledige gebied gemiddeld met ongeveer 4 meter verlaagd. Zo krijgt de Maas meer ruimte, waardoor het water minder hoog komt te staan bij hoge waterafvoeren en het water ook minder snel zal stromen.

Hogere waterveiligheid in het mijnverzakkingsgebied

Deze werken verhogen de algemene veiligheid bij hoog water aanzienlijk. Dit is in eerste instantie zeer belangrijk voor de meer dan 10.000 inwoners van het mijnverzakkingsgebied van Eisden – Leut – Meeswijk - Lanklaar, want dat ligt immers onder het huidige waterpeil. Daarom zijn deze werken een absolute prioriteit voor nv De Scheepvaart.

De zomerdijk tussen 'het veer van Stokkem' en Molenveld wordt eveneens verlaagd om ook hier de Maas meer ruimte te geven bij hoog water.

Grind voor meer veiligheid

Deze grootschalige maaiveldverlaging wordt gerealiseerd door het grind in de ondergrond te ontginnen. In totaal gaat het over ruim drie miljoen kubieke meter grind dat zich in de ondergrond van het winterbed bevindt. Het grind wordt afgevoerd en verwerkt door Steengoed Projecten cvba, die grondeigenaar is van het volledige gebied. Hiervoor werd met nv De Scheepvaart een overeenkomst gesloten.

Innovatief transportsysteem voor minder hinder

Het grind wordt via een transportband uit het gebied vervoerd naar het waterzuiveringsstation van Rotem aan het Rooselaerspad. Vanaf hier wordt het grind door Steengoed Projecten cvba overgeslagen op vrachtwagens die het grind afvoeren via een nieuw aan te leggen weg naar het keerpunt op de Rijksweg (ter hoogte van de Heerstraat). Deze nieuwe weg moet ervoor zorgen dat het vrachtverkeer niet door de dorpskernen moet rijden. De weg wordt onder niveau van het bestaande maaiveld aangelegd en voorzien van geluidswallen om de geluidshinder tot een minimum te beperken.

Wanneer deze nieuwe weg klaar is, wordt de Kempenstraat in Rotem definitief afgesloten voor het vrachtverkeer. De stad Dilsen-Stokkem zal de Kempenstraat in de loop van 2017 herinrichten en versmallen tot een aangename woonstraat.

Het fietsveer van Rotem blijft tijdens de duur van de werken – in het toeristisch seizoen- bereikbaar. Na de werken komt er een bijkomende fietsverbinding vanuit de Boyen, rechtstreeks naar het veerpont, over de nieuwe zomerdijk. Ook komen er verschillende (onverharde) wandelwegen in het gebied.

Timing van de werken

De eerste werken worden uitgevoerd ter hoogte van Bichterweerd: hier zal een tijdelijke ringdijk aangelegd worden ten zuiden van de plas om het natuurgebied te vrijwaren tijdens de werken. In de loop van de zomer volgen de werken dan de Maasoever van Veurzen.

Daarna volgen de afgravingen in het zuidelijk deel van Boyen, net ten noorden van de plas van Negenoord om aansluitend de werfzone terug richting Bichterweerd op te schuiven. Het einde van de werken is voorzien voor 2019.

Centraal informatiepunt

Omwonenden kunnen voor alle informatie steeds terecht bij de Sector Stedelijke Ontwikkeling van de stad Dilsen-Stokkem – Europalaan 25 3650 Dilsen-Stokkem – 089 790 825.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief