Nieuws

26 oktober 2016

Steeds meer gemeente- en OCMW-besturen werken intensief samen

Daarbij blijft het voornaamste uitgangspunt om te komen tot een nog sterker lokaal sociaal beleid, dat zich voluit inzet voor de zwaksten in onze samenleving.

“Tijdens het actualiteitsdebat in de plenaire vergadering op 18 mei dit jaar, kwam ter sprake dat er in Vlaanderen al heel wat gemeenten zijn waar er één secretaris of financieel beheerder is voor gemeente en OCMW samen. Daarover vroeg ik recent meer informatie aan minister Homans”, zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Lydia Peeters, zelf burgemeester van Dilsen-Stokkem.

De administratie van minister Homans startte op 1 maart 2016 een bevraging bij de gemeenten en de OCMW’s om een zicht te krijgen op de manier waarop hun decretale functies ingevuld worden. Van 607 besturen ontving zij een antwoord. Op basis van de resultaten van deze bevraging kon de minister mij meedelen dat momenteel in 71 Vlaamse besturen de functie van gemeente- en OCMW-secretaris door dezelfde persoon wordt ingevuld. Daarbij zijn 16 Limburgse gemeenten. In 128 besturen wordt de functie van financieel beheerder voor gemeente en OCMW reeds door dezelfde persoon ingevuld. Ook daar neemt Limburg met 25 gemeenten het voortouw.

Steeds meer steden en gemeenten oefenen de feitelijke integratie van het OCMW en de gemeente dus al uit in de praktijk, niet alleen met de gedeelde functie van secretaris of financieel beheerder, maar ook met bv. één gemeenschappelijke dienst voor financiën, juridische zaken, personeel of ICT. En dat is goed, want grote bestuurlijke veranderingen moeten op een planmatige en professionele wijze aangepakt worden. Een succesvolle implementatie heeft ook voldoende tijd en een juridisch werkbaar kader nodig.

“Het traject naar de integratie van gemeente en OCMW betekent sowieso een hele uitdaging voor bestuurders en beleidsmedewerkers in hun management en leiderschapskwaliteiten. De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) werkt hiervoor een intensief ondersteunings- en begeleidingsprogramma uit. Uit de cijfers blijkt echter dat de gemeenten en OCMW’s zeker niet bij de pakken blijven zitten. In Dilsen-Stokkem werken we vooralsnog met twee secretarissen en twee financieel beheerders, maar is er op verschillende beleidsdomeinen wel al een proactieve en verregaande samenwerking tussen stad en OCMW”, zegt Peeters.

Het is de doelstelling van de minister om het voorontwerp van decreet tegen eind 2016, begin 2017 aan de Vlaamse Regering voor te leggen met het oog op de eerste principiële goedkeuring. Tevens is het haar ambitie om het volledige decreet ingang te laten vinden bij de start van de nieuwe lokale bestuursperiode op 1 januari 2019.

Zie in bijlage mijn vraag en het antwoord van de minister.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief