Viceminister-president van de Vlaamse Regering
Vlaams minister van Begroting, Financiën, Energie, Cultuur, Media en Jeugd

Subsidies voor drijvende zonnepanelen naar projecten in Dilsen-Stokkem

Deel: LinkedIn

Tijdens de ministerraad van 7 december 2018 besliste de Vlaamse Regering, op voorstel van vice-minister president Bart Tommelein, om subsidies voor drijvende zonnepanelen toe te kennen aan Steengoed Projecten CVBA en Terhills NV.

Het Energieplan 2020 en het Energieplan 2030 stellen beiden een sterke groei voorop van elektriciteitsproductie uit zonne-energie. De groei bestaat momenteel voor het grootste deel uit kleinschalige (particuliere) projecten. De groei aan grootschalige projecten is beperkt en bijkomende stimulansen zijn noodzakelijk om de doelstellingen tegen 2020 en 2030 te bereiken. De plaatsing op meren, plassen en waterbekkens biedt nog een belangrijk potentieel. Tot nu toe zijn er nog geen projecten met drijvende zonnepanelen geplaatst in Vlaanderen.

In de begroting 2018 werd een budget voorzien van 6.277.000 euro voor de ondersteuning van innovatieve hernieuwbare energieprojecten, waaronder de plaatsing van drijvende zonnepanelen.

In dit kader kent de Vlaamse Regering voor 2018 aan 3 projecten uit onze stad een eenmalige subsidie toe. Grindbedrijf Steengoed Projecten CVBA ontvangt 1,86 miljoen euro en Terhills NV (aan de rand van het Nationaal Park Hoge Kempen) wordt voor 502.000 euro gesubsidieerd. Voor een project op Meerheuvel (grootste vliegviswater van Vlaanderen) ontvangt Beauvent CVBA 800.000 euro subsidie. Al deze projecten passen innovatieve technieken toe in de plaatsing van drijvende zonnepanelen.

Als toekomstig Vlaams minister van Energie zal ik net zoals mijn voorganger blijven focussen op projecten die inzetten op hernieuwbare energie.