Nieuws

16 november 2017

Tal van rioleringswerken in Dilsen-Stokkem weldra in uitvoering

Kleine netuitbreidingen voor Vlessersweg -Nijssenweg – Daalderdijk.

Op de gemeenteraad van 13 november werd groen licht gegeven voor bijkomende rioleringswerken in de Daalderdijk en de Vlessersweg-Nijssenweg. Het gaat telkens om kleine netuitbreidingen die worden aangelegd in samenspraak met Infrax doch zonder subsidies van de Vlaamse overheid. De stad sluit een samenwerkingsovereenkomst met Infrax voor uitvoering van de werken en betaalt 75% van de rioleringswerken; Infrax betaalt het saldo en 100% van de sleufherstel en bovenbouw of wegenis.

Voor de Vlessersweg-Nijssenweg gaat het om een totaal bedrag van 182.561 euro waarvan de stad 80.541,92 euro ten laste neemt. Voor de Daalderdijk gaat het om een bedrag van 118.447 waarvan de stad 70.415 euro ten laste neemt.

De ontwerper van het project is bureau Geotec en de firma Hermans & CO NV werd aangesteld als aannemer van de werken. Het gaat in deze straten over een ‘drukriolering’.

De exacte aanvangsdata voor de werken zijn nog niet gekend, maar infrax belooft alvast dat beide projecten klaar zullen zijn tegen de zomer van 2018.

Boyen - Boyerweg

Voor de Boyen werd reeds in januari 2015 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Infrax en werd studiebureau GEOTEC aangesteld als ontwerper; In mei 2018 werd het aanbestedingsdossier goedgekeurd in september konden de werken toegewezen worden aan de firma Van Beers.

Voor deze werken, initieel geraamd op 1,3 mio euro is er wel een tussenkomst van de Vlaamse overheid. Het aandeel van de stad bedraagt € 375.000,00 voor de rioleringswerken en 25.000 euro aandeel in de ontwerpkosten. Het stadsbestuur besliste tevens om het elektriciteitsnetwerk in de Boyen ondergronds te brengen hetgeen een bijkomend bedrag van 49.180,00 bedraagt;

Momenteel zijn er werken aan de waterleiding in uitvoering. Hierna volgen de rioleringswerken zelf. De werken zullen 100 werkdagen in beslag nemen

Zandstraat

Ook voor de Zandstraat in Elen werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Infrax en hier werd studiebureau Antea aangeduid als ontwerper. De plannen zitten in finale fase en weldra start de aanbestedingsprocedure. In het aanbestedingsdossier is ook de heraanleg van het Helliniplein en de omlegging van de Smaelbemdenbeek voorzien. De totale kostprijs wordt geraamd op een bedrag van 2,5 mio euro excl BTW.

Het aandeel van het stadsbestuur in dit dossier wordt geraamd op een bedrag van 600.000 euro. De overige kosten zijn ten laste van infrax en de Vlaamse overheid.

Voor de bewoners van de Zandstraat wordt er een eerste infovergadering georganiseerd op maandag 20 november 2017 om 20 uur in het GC Elen. De afkoppelingsdeskundige zal ook aanwezig zijn om de bewoners de nodige uitleg te geven over de aansluitplicht inzake riolering. De werkzaamheden starten wellicht in april 2018.

Tienstraat

De Tienstraat in Rotem is een kleine zijweg van de Hoogbaan en is gelegen in woongebied. Voorbij de parking van het kerkhof waren echter nog geen aangepaste nutsleidingen, reden waarom de stad initiatief nam om hier het nodige te doen.

Er werd overleg gepleegd met de respectievelijke eigenaars van de bouwkavels met verzoek een deel van de grond over te dragen aan het openbaar domein voor de aanleg van de nutsleidingen. Deze grondoverdracht werd goedgekeurd op de gemeenteraad van oktober.

Op de gemeenteraad van 13 maart 2017 werd een samenwerkingsovereenkomst tussen Infrax en de stad Dilsen-Stokkem goedgekeurd, waarbij Infrax werd aangeduid als bouwheer en trekker van het dossier.

Bureau Landschapsplanning uit Maaseik zorgde voor de plannen en de lastenboeken. Inmiddels werd een aanbestedingsprocedure georganiseerd. De firma Wegenbouw van de Kreeke, was de enige inschrijver en kreeg de opdracht gegund. De kosten worden geraamd op 336.900,00 excl. btw waarvan 233.919,17 excl. BTW ten laste van het stadsbestuur conform de samenwerkingsovereenkomst; De kosten worden gefinancierd deels met eigen middelen, deels met middelen uit het saldo van de trekkingsrechten bij Infra.

De werken starten wellicht begin 2018.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief