Nieuws

27 september 2017

Tevreden dat Vlaamse regering nachtvorst en droogte erkent als landbouwrampen

Schadegevallen in gans Vlaanderen zijn vergoedbaar zodat elke boer of tuinder die schade leed, aangifte kan doen mits het oorzakelijk verband vaststaat. Het gaat dus niet enkel om de gemeenten waar het KMI de vorst of droogte als uitzonderlijk bestempelde. Daarover was bezorgdheid gerezen omdat op het grondgebied van sommige niet door het KMI aangeduide gemeenten toch grote schade geleden werd.

Onder meer voor de fruittelers in Herk-de-Stad is het opentrekken van het 'rampgebied' goed nieuws. Vlaams parlementslid Lydia Peeters had hun penibele situatie vorige week nog onder de aandacht gebracht in de commissie landbouw. De Vlaamse regering heeft nu het licht op groen gezet zodat de getroffen landbouwers een deel van hun oogstverlies kunnen recupereren via het Vlaams Landbouwrampenfonds.

Volgens minister Schauvliege wordt de budgettaire impact van de dubbele erkenning geraamd op 60 miljoen euro. Die impact zal gespreid worden over de jaren 2018 en 2019.

Zodra de besluiten in het Staatsblad zijn verschenen, hebben de getroffen landbouwers drie maanden de tijd om een schadeaanvraag in te dienen bij het Departement Landbouw en Visserij. Lydia Peeters reageert tevreden op het nieuws van de erkenning en hoopt dat de regering het nodige doet om de schadedossiers snel te behandelen.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief