Viceminister-president van de Vlaamse Regering
Vlaams minister van Begroting, Financiën, Energie, Cultuur, Media en Jeugd

Vergunning voor 16 nieuwe wooneenheden in Lanklaar

Deel: LinkedIn

​Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11 maart de bouwaanvraag, ingediend door P2Pro met als adres Hoevestraat 7, 2330 Merksplas, goedgekeurd.

Het betreft het bouwen van een appartementsgebouw bestaande uit 16 wooneenheden met vrijstaande carports en overdekte laad- en loszone in de Nieuwstraat 34 in Lanklaar. 

Het moderne architecturale ontwerp bestaat uit een langwerpig gebouw opgetrokken in 3 bouwlagen en afgedekt met een platte dakenstructuur. Het gebouw wordt afgebouwd naar de linkerzijde om een overgang te creëren van het vroegere gemeentehuis naar de lagere bebouwing links. 

Door het verspringen in de voorgevel, de architectuur, het materiaalgebruik en de aanwezigheid van terrassen aan de voorgevel wordt een kleinschalig uitzicht bekomen. Het gebouw is voldoende geïntegreerd in het gebouwenpatroon van deze woonstraat.

Het bouwperceel is gelegen in het centrum van Lanklaar, vlak naast het vroegere gemeentehuis en op de locatie van het voormalige postkantoor. Op 9 oktober 2015 werd reeds een stedenbouwkundige vergunning bekomen voor het afbreken van het postgebouw met appartement en achterliggende garage, het verwijderen van bomen en de bestaande verharding. De werken aan het nieuwe appartementsgebouw zullen weldra starten.