Nieuws

9 mei 2018

Vlaams parlement keurt hervorming registratierechten goed

Het Vlaams parlement stemde op 9 mei over de hervorming van de registratierechten, een initiatief van Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein. Volgende week volgt de bekrachtiging door de Vlaamse regering en daarna de publicatie van het decreet in het Staatsblad. De verlaging van de koopbelasting voor de gezinswoning is dus perfect op schema en zal ingaan voor verkoopovereenkomsten afgesloten vanaf 1 juni 2018.

Lagere, eerlijkere en eenvoudigere belasting

Zoals eerder beslist gaat het tarief voor de gezinswoning van 10 naar 7 procent, met een extra korting voor bescheiden woningen. Voor huizen tot 200.000 euro betaal je geen registratierechten op de eerste schijf van 80.000 euro, en krijg je dus een extra korting van 5.600 euro.

Voor woningen of appartementen in de Vlaamse rand of in de kernsteden (Aalst, Antwerpen, Boom, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout en Vilvoorde), krijg je de korting tot een aankoopprijs van 220.000 euro.

Wat je al betaald hebt aan koopbelasting ‘neem je mee’ naar een volgende gezinswoning en moet je dus niet opnieuw betalen. Het plafond van dat bedrag blijft behouden op 12.500 euro, maar wordt voortaan geïndexeerd. ‘Zo versterken we de arbeidsmobiliteit’, aldus bevoegd Minister Bart Tommelein. Wie zijn of haar gezinswoning energetisch renoveert betaalt slechts 6 procent. En wie onroerend erfgoed koopt om er zelf in te wonen betaalt een tarief van 1 procent, op voorwaarde dat men binnen de vijf jaar 6 procent van de aankoopprijs opnieuw investeert.

‘We verlagen de belasting voor de gezinswoning. We geven een korting voor écht bescheiden woningen en niet langer op basis van het verouderde kadastraal inkomen. We vereenvoudigen het huidige, ingewikkelde systeem. We kiezen dus voor een lagere, eerlijkere en eenvoudigere belasting’, besluit de minister. Vlaams parlementslid Lydia Peeters juicht dit initiatief absoluut toe: "Het is goed dat de finale goedkeuring er vandaag is. Deze belastingverlaging zal meer mensen de mogelijkheid bieden een eigen woning te verwerven, en daar kunnen we alleen maar mee instemmen."

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief