Nieuws

18 oktober 2016

Vlaanderen investeert 613 miljoen euro extra in 2017

Vlaams minister van Begroting Bart Tommelein en minister-president Geert Bourgeois stellen een begroting in evenwicht voor en voorzien 613 miljoen euro voor nieuw beleid. De Vlaamse regering heeft van bij de start afgesproken de nodige inspanningen te leveren voor een efficiënter overheidsapparaat en een lager overheidsbeslag. Sinds het begin van deze legislatuur heeft de Vlaamse regering daarom 2 miljard euro bespaard, waarvan 223 miljoen euro in 2017.

Dankzij die saneringen is de Vlaamse regering op koers om haar doelstelling tijdens deze legislatuur 1,5 miljard euro te investeren waar te maken. ‘We zitten mooi op schema, eind 2017 zullen we al aan 955 miljoen euro zitten. We investeren dit jaar 613 miljoen euro extra ten opzichte van de begroting in 2016 – voornamelijk in welzijn en onderzoek en ontwikkeling’, aldus minister-president Geert Bourgeois.

Geen belastingverhoging

‘We zoeken het geld voor die investeringen bij de overheid zelf, we verhogen de belastingen niet’, zegt Vlaams minister van Begroting Bart Tommelein. ‘Integendeel, volledig in lijn met de voorgaande jaren, blijven we fiscaal hervormen om de gewestbelastingen redelijker, transparanter en eenvoudiger te maken.’

Twee elementen worden buiten de begroting gehouden: de bouwkosten van Oosterweel en een investering in ziekenhuizen. De bouwkosten van Oosterweel bedragen bijna tien procent van de volledige Vlaamse begroting. Deze kost opnemen in de begroting zou andere belangrijke investeringen in gevaar brengen. Ook het achterliggende terugverdienmodel en het strategisch belang verantwoorden de keuze. Daarnaast zal de Vlaamse regering overleggen met de federale regering over 40 miljoen euro aan ziekenhuisinvesteringen. Die ziekenhuizen werden immers gebouwd voor de bevoegdheidsoverdracht. Voor investeringen in de ziekenhuissector stelt de Vlaamse regering meteen orde op zaken: ze voert een nieuw forfaitair systeem in, net zoals dat al bestaat voor rusthuizen.

‘We nemen onze verantwoordelijkheid: de Vlaamse begroting 2017 is een begroting in evenwicht. We voeren een gezond beleid dat geen facturen naar de toekomst doorschuift. Dankzij de nodige inspanningen kunnen we investeren in zorg, infrastructuur en onderzoek en ontwikkeling. Met die extra investeringen geven we de Vlaamse economie zuurstof en ondersteunen we de economische groei’, besluit Bart Tommelein.

De presentatie van de begrotingsopmaak 2017 en het bijhorende boekje vindt u via deze link terug: www.tommelein.com/vlaanderen-investeert-613-miljoen-euro-extra-in-2017.

Persinfo

Margot Neyskens

Woordvoerder

Bart Tommelein – Viceminister-president van de Vlaamse Regering

Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie

Kreupelenstraat 2 - 1000 Brussel

GSM: 0476/851532

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief