Nieuws

13 april 2016

Vraag voor meer duidelijkheid over dumping illegale drugs in grensgemeenten

In de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn van 12 april 2016, stelde Lydia Peeters een vraag om uitleg aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over sluikstorten, meer in het bijzonder wat synthetisch drugsafval betreft.

Lydia Peeters: “De grensstreek met Nederland wordt heel vaak geconfronteerd met afval van drugslabo’s en chemicaliën. Vaak is het niet duidelijk wie de daders zijn of kan men hen niet traceren. Het gevaar is echter dat als die chemicaliën in de grond insijpelen, de eigenaar van dat perceel of het lokale bestuur verantwoordelijk is. In Nederland zou een nieuwe regeling in de maak zijn waarbij men jaarlijks 1 miljoen euro ter beschikking stelt om een subsidiepot te spijzen en men 50% van de kosten voor sanering van die verontreinigde gebieden kan recupereren. Het is misschien aangewezen ook in Vlaanderen bijkomende regelingen te treffen en overleg te plegen met de buurlanden om deze problematiek aan te pakken.“

Minister Schauvliege antwoordde bij de OVAM gedurende de voorbije vijf jaar, slechts 12 gevallen van dumping van illegale drugs zijn gemeld: 7 in de provincie Antwerpen en 5 in de provincie Limburg. Ze gaf tevens aan de opruiming meestal gebeurt door de gemeenten als het gaat over een recent geval en over beperkte hoeveelheden. Als er sprake is van een complexe bodemproblematiek of van vervuiling, kan de OVAM het oppikken en wordt het ook door hen gefinancierd. Verder gaf ze wel aan dat ze samen met OVAM zich engageert om mee te werken met de federale en de Nederlandse politie om de handhaving van de drugslabo’s in de grensregio’s te ondersteunen.

Lydia Peeters vindt het alleszins opmerkelijk dat er bij OVAM maar 12 gevallen bekend zijn van dumping van illegale drugs. Het gebeurt heel vaak dat lege bidons teruggevonden worden, maar waarschijnlijk is er dan al van alles uit weggevloeid. Dat er maar 12 gevallen gemeld zijn, lijkt wel heel erg weinig en roept vragen op. Lydia dringt er dan ook op aan meer gedetailleerde informatie hierover te ontvangen. Minister Schauvliege volgt de redenering over het lage cijfer en zal op basis van de vraag van Lydia de opdracht geven aan de OVAM om hierover beter te communiceren, zeker in de grensgemeenten, en om eens te luisteren of er nog andere gevallen bekend zijn. Wordt verder opgevolgd!

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief