Nieuws

12 januari 2016

Wachtlijst scholenbouw in Limburg bedraagt 760 miljoen euro

Naar aanleiding daarvan stelde ik een aantal schriftelijke vragen (nr. 90, dd. 24/11/2015) aan Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en ontving ik onder meer de cijfers van de wachtlijsten van de scholenbouw in Limburg.

We weten al langer dat de uitdagingen met betrekking tot het schoolpatrimonium groot zijn en dat er een grote historische achterstand is in heel Vlaanderen. Dit wordt nu nogmaals bevestigd door het antwoord van de minister. De wachtlijst in Limburg blijkt niet minder dan 760 miljoen euro te bedragen, verspreid over de verschillende onderwijsnetten. Een gigantisch bedrag dat de nodige opvolging verdient in het Masterplan van de Vlaamse Regering.

Bovendien werd daarbij nog geen rekening gehouden met de infrastructurele noden van het deeltijds kunstonderwijs (DKO). De minister rekent er echter op dat in het kader van de uitrol van het masterplan scholenbouw het uitgebreid multifunctioneel inzetten van schoolgebouwen een mogelijke oplossing kan bieden voor de infrastructuurproblematiek van het DKO. Een stap in de goede richting, maar of dat de noden effectief zal oplossen, valt af te wachten.

Tevens gaat mijn speciale aandacht uit naar de duurzaamheid van nieuwe gebouwen, dat één van de vijf nieuwe criteria zal worden om subsidies voor scholenbouw toe te kennen. Voorheen gold enkel de chronologie van de aanvraag als voorwaarde voor subsidiëring. In de toekomst zal men, naast chronologie en duurzaamheid, ook rekening houden met de dwingende nood aan investering, multifunctionaliteit, bouwkost en planmatige aanpak.

Er zal in 2016 ook een projectoproep worden opgestart voor de zogenaamde “BEN schoolgebouwen”, bijna-energieneutrale schoolgebouwen, alias ‘scholen van de toekomst’. Dit is de opvolger van het pilootproject passiefscholen waarvan het evaluatierapport bijna is afgerond. Deze projectoproep kunnen we alleen maar toejuichen aangezien tegen 2021 alle nieuwe gebouwen in Europa bijna-energieneutraal moeten zijn.

Daarnaast zal er ook aandacht zijn voor de uitbouw van een elektronisch loket en een digitaal platform waar de schoolbesturen dossiers van a tot z kunnen indienen waardoor er een serieuze administratieve vereenvoudiging wordt ingevoerd. Een goede zaak.

Kort samenvattend durf ik stellen dat het Masterplan zeker een aantal verbeterpunten aanreikt die we positief moeten benaderen, maar om de achterstand uit het verleden weg te werken zal de Vlaamse Regering nog heel wat inspanningen moeten leveren. Wordt verder opgevolgd.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief