Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken

Werkgroep Beleidsplan Ruimte Vlaanderen voor het eerst samen

Deel: LinkedIn

Op maandagavond 27 maart kwamen een 20-tal personen samen in de Melsensstraat in Brussel om van gedachten te wisselen over de inhoud van het witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

De Vlaamse Regering keurde op 30 november 2016 het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) goed.

Momenteel organiseert Ruimte Vlaanderen een inspraakronde en worden adviezen ingewonnen. Medio 2017 wil ze tot een ontwerp-BRV komen.

Als lid van de Commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn in het Vlaams Parlement, volgt Vlaams Volksvertegenwoordiger Lydia Peeters deze ontwikkelingen van zeer nabij op.

Graag wilde ze ook met collega burgemeesters en schepenen ruimtelijke ordening van gedachten wisselen over de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Vlaanderen .

Het doel van deze vergadering was om enerzijds het traject van het witboek BRV kort toe te lichten en anderzijds een blik te werpen op het verdere voortgangstraject. "Waar kunnen we als Open Vld nog op wegen? Wat moet onze houding zijn met betrekking tot de “betonstop”? Op welke principes dienen we als partij in te zetten?"

Eens er inhoudelijk verdere stappen gezet worden aangaande het BRV, zal de werkgroep zeker opnieuw samenkomen.