Nieuws

14 maart 2018

Wolvenplan in primeur op tafel na vraag om uitleg van Lydia Peeters

In de commissie Leefmilieu van 13 maart vroeg Lydia Peeters Minister Schauvliege naar een stand van zaken rond de opmaak van een wolvenplan. De vraag van Lydia Peeters was zeer actueel. Dit weekend werd immers een tweede wolf gesignaleerd in Limburg. Deze overleed jammer genoeg door een verkeersongeval.

De terugkeer van de wolf is enerzijds een positief gegeven; het is een bewijs dat alle inspanningen inzake natuur en beschermde diersoorten werken. De wolf werd in 2016 opgenomen in het soortenbesluit als een beschermd dier. De opmars van de wolf in de buurlanden impliceert dat we hem ook hier mogen verwachten en dat blijkt nu ook het geval. "Positief, maar er is ook een keerzijde van de medaille. We mogen de ogen niet sluiten voor de eventuele gevolgen, met name dan voor landbouwers en hun dieren”, zegt Peeters. Een wolvenplan is dan ook essentieel voor de verdere opvolging.

“De komst van de tweede wolf en zijn jammerlijk overlijden, bevestigen eens te meer de nood aan een wolvenplan, waarin een reeks maatregelen staan die het samenleven tussen mens en wolf moeten verbeteren,” zegt Peeters. De minister legde vandaag een eerste ontwerp van een wolvenplan voor.

De ontwerptekst werd opgesteld door twaalf experten van het INBO en het ANB. De tekst omvat onder meer informatie over de wolf, de positieve en negatieve effecten, de oprichting van een meldpunt, schadepreventie, etc.

Opheffing franchise bij schade

"Belangrijk is zeker de aanzet tot de opheffing van de franchise bij schade door de wolf. Vandaag ligt de grens op 250 euro. Dat betekent dat schapenhouders niet vergoed kunnen worden aangezien een dood schaap veel minder waard is. Als de opheffing van de franchise een feit is, zullen deze dus voor hun volledige schade kunnen vergoed worden,” zegt Lydia Peeters. De opheffing komt er omdat landbouwers zich eigenlijk niet kunnen behoeden voor aanvallen van wolven. Peeters hoopt dat het voorstel om de franchise te schrappen ook de eindmeet haalt. “Ik hoop dat dit meegenomen zal worden in de finale versie en dat Inspectie van Financiën hierover een gunstig advies zal verlenen. Schapenhouders moeten recht hebben op een volledige schadevergoeding.”

Ecorasters

Verder is Lydia Peeters blij met de aankondiging van de minister dat ze blijvend werk zal maken van ecorasters en ander ontsnipperingsmaatregelen zodat wolven niet in het verkeer terechtkomen. Dat is zowel goed voor de wolf als de mens. Ecorasters zijn speciale omheiningen of hekken die worden geplaatst langs verkeersassen. Deze rasters leiden de dieren naar veilige oversteekplaatsen zoals een ecoduct of ecotunnel en vermijden zo verkeersslachtoffers en gevaarlijke situaties voor weggebruikers. “De voorgaande investeringen bewijzen zeker hun nut en ik ben dan ook een grote voorstander van een uitbreiding van ecorasters waar nodig”, besluit Lydia Peeters.

Vervolg

Het ontwerp van het wolvenplan zal nu gedeeld worden met alle betrokken organisaties om zo tegen de zomer tot een finale tekst te komen. “De aanwezigheid van de wolf is een teken dat de maatregelen voor natuurbehoud en natuurinrichting werken,” zegt Peeters. “Het is echter ook belangrijk voor zowel landbouwers, natuurverenigingen, jagers, burgers en lokale besturen dat er nu ook een ontwerp wolvenplan is.”

In bijlage vindt u het ontwerp wolvenplan.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief