Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken

Wonen in de omgeving van hoogspanningslijnen!

Deel: LinkedIn

Een nieuw rekenmodel schat de risico’s beter in!

Via een schriftelijke vraag interpelleerde Lydia minister Schauvliege over een nieuw rekenmodel dat ontwikkeld werd om te berekenen hoe groot de magnetische velden zijn in de buurt van hoogspanningslijnen maar ook van eventuele elektriciteitscabines of transformatorsites. Met dit rekenmodel kan men dan meer concrete informatie geven over de toekomstige inplantingen van woningen, sportvelden, jeugdverblijven etc. Het rekenmodel maakt het mogelijk om een algemeen zicht te krijgen op het aantal gebouwen of gevoelige bestemmingen die in de 0,4 µT (microtesla) contour liggen. Het model toont aan dat luchtlijnen het grootste magnetisch veld genereren in Vlaanderen. Zij zijn verantwoordelijk voor 96% van de totale oppervlakte van het magnetisch veld met een minimale veldsterkte 0,4µT. Ondergrondse kabels en transformatiesites zijn verantwoordelijk voor de resterende 4 % van de oppervlakte. Tevens wordt aangegeven dat wanneer men te dicht bij een hoogspanningslijn woont (minder dan 40 m), men via het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) een berekening kan aanvragen van de blootstelling aan de magnetische velden. Eigenaars of huishoudens die dat wensen, kunnen een berekening vragen via milieu.gezondheid@lne.vlaanderen.be.

U kunt hier het volledig verslag van de schriftelijke vraag lezen.