Nieuws

19 januari 2023

100 nieuwe verlichtingen boven Limburgse gewestwegen

In donkere dagen vallen overstekers extra op dankzij 100 nieuwe verlichtingen boven limburgse gewestwegen

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters wil samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de zichtbaarheid ter hoogte van oversteekplaatsen op gewestwegen verhogen. In Limburg alleen al werden in 2022 49 bijkomende oversteekplaatsen veiliger ingericht met nieuwe punctuele LED-verlichting boven de weg. In 2023 volgen opnieuw een 50-tal locaties. Zo staat de actieve weggebruiker letterlijk en figuurlijk in de schijnwerpers bij het oversteken.

Verhoogde zichtbaarheid zorgt voor meer verkeersveiligheid

Via een analyse van de bestaande oversteekplaatsen, bepaalde AWV waar bijkomende verlichting nodig is. Het gaat voornamelijk om locaties in schoolomgevingen en op schoolroutes, maar ook op gewestwegen waar frequent voetgangers en/of fietsers oversteken.

Positieve contrastverlichting boven zebrapaden en fietsoversteken

Op 49 oversteekplaatsen in Limburg installeerde AWV het afgelopen jaar LED-verlichting via asymmetrisch geplaatste galgpalen boven de oversteekplaats. In gans Vlaanderen ging het om 148 locaties. Waar nodig, werden wachtzones voorzien, obstakels weggewerkt en de signalisatie verbeterd. In 2023 worden nog een 50-tal oversteekplaatsen in Limburg uitgerust met nieuwe verlichting.

De punctuele LED-verlichting zorgt voor een positieve contrastverlichting waardoor fietsers en voetgangers goed zichtbaar zijn bij het oversteken. Ook overdag maakt de aanwezigheid van de opvallende geel-zwarte galgpalen de oversteekplaatsen extra duidelijk voor automobilisten.

Schoolomgevingen prioritair

“Deze legislatuur wil ik de verkeersveiligheid in schoolomgevingen én op schoolroutes drastisch verhogen voor onze actieve weggebruikers. Onveilige fietsroutes zijn vaak voorkomende klachten van stappers en trappers én de reden waarom ouders hun kinderen niet te voet of met de fiets naar school laten gaan. Het is een bewuste keuze om onze oversteekplaatsen in de buurt van scholen en op schoolroutes veiliger te maken. In 2023 trekken we deze lijn verder door”, vertelt minister Peeters.

Oog voor elkaar tijdens donkere dagen

Minister Peeters roept nogmaals op om tijdens deze donkere dagen aandacht te hebben voor de actieve weggebruikers en de zichtbaarheid in het verkeer: 

“De ongevallencijfers van de voorbije jaren tonen aan dat het aantal ongevallen met fietsers en voetgangers telkens toeneemt tijdens de donkere wintermaanden. Daarom is het heel belangrijk dat zij opvallen in het verkeer, maar ook dat bestuurders extra alert zijn. Eind vorig jaar lanceerden we nog de campagnes ‘Zie ons schitteren’ of OPVALLR om (jonge) weggebruikers aan te zetten om o.a. fluorescerende en reflecterende kleding te dragen”, besluit minister Peeters.

Voor gans Vlaanderen wordt door de Vlaamse Overheid in totaal 17,4 miljoen euro geïnvesteerd in de verlichting van oversteken, voor uitvoering in 2022 en 2023. In Limburg alleen gaat het dan om een investering van 3,45 miljoen euro voor een 100-tal locaties.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief