Nieuws

17 januari 2022

14,3 miljoen euro extra om binnenvaart een boost te geven

Vlaams minister Lydia Peeters: ‘Modal shift naar binnenvaart stimuleren’

Op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters heeft de Vlaamse Regering op vrijdag 14 januari haar definitieve goedkeuring gegeven aan een tijdelijke financiële ondersteuning van de binnenvaartsector. “Concreet gaat het over een steunmaatregel waarmee we een deel van de extra kosten dekken die gepaard gaan met het inleggen van extra verbindingen naar de havens van Antwerpen en Zeebrugge. De komende 4 jaar maken we met Vlaanderen bijna 12,5 miljoen euro vrij om de modal shift van het wegvervoer naar de binnenvaart extra te stimuleren en de frequentie te verhogen. Het resterende bedrag wordt verder aangevuld door de havenbedrijven Port of Antwerp, North Sea Port Flanders en de Port of Zeebrugge. Tegen 2030 is het de ambitie om het aandeel van de binnenvaart in de logistieke keten te verhogen tot 42%”, zegt minister Lydia Peeters.

Performant hinterlandvervoersysteem uitbouwen

Het Vlaamse mobiliteitsbeleid voor goederenvervoer is erop gericht om de congestie op het Vlaamse wegennetwerk te verlichten. 

We willen de externe impact van mobiliteit op ons klimaat terugdringen en de uitstoot van emissies en fijn stof verminderen. Daarnaast willen we ook de attractiviteit van de Vlaamse logistieke sector en de Vlaamse havens verhogen door een performant, betrouwbaar en innovatief hinterlandvervoersysteem verder uit te bouwen. Via dit ondersteuningsprogramma verbeteren we de werking van de integrale logistieke keten en maken we werk van de modal shift inzake goederenvervoer. We willen het transport tussen onze Vlaamse zeehavens en inlandterminals een boost geven en efficiëntiewinsten voor de bedrijven boeken. Doordat inlandterminals kunnen samenwerken, kunnen zij grotere volumes op meer regelmatige basis van en naar de Vlaamse zeehavens transporteren”, duidt Vlaams minister Lydia Peeters.

Samenwerkingen stimuleren

Vlaanderen telt heel wat inlandterminals zoals BCTN Meerhout, TCT Willebroek, Stukwerkers en Gosselin (Deurne) en Haven Genk waar goederen van en naar de Vlaamse zeehavens worden vervoerd. Deze inlandterminals beschikken afzonderlijk vaak niet over voldoende grote volumes voor regelmatige transporten naar de zeehavens. Daarom wordt er bijvoorbeeld in dit ondersteuningsprogramma ingezet op corridorshuttles waarbij verschillende inlandterminals samenwerken en zo containers op één ‘corridorschip’ bundelen richting de zeehavens. Bedoeling is om een deel van de kosten te compenseren zodat de drempel om samen te werken lager is, waardoor de partners sterker staan om een vast behandelingsvenster aan de diepzeeterminals te bekomen. Een voorbeeld: één schip vaart de volledige corridor af en maakt ‘tussenstops’ bij elke inland terminal die deel uitmaakt van de samenwerking. De inlandterminals leggen hun volumes samen voor één enkele gezamenlijke afvaart naar de haven van Antwerpen, waar ze een vast slot krijgen aan de diepzeeterminal omwille van de hoge ‘call size’ van dit schip.

Een andere optie is het werken via een terminal-hub shuttle waarbij verschillende kleinere terminals containers afzetten op één terminal-hub die de volumes verzamelt voor een afreis naar de haven. Deze samenwerking bestaat vandaag al in de logistiek. Om subsidies te kunnen krijgen, is een frequentieverhoging naar minstens drie afvaarten per week noodzakelijk. Denk dan aan een samenwerking tussen één grotere terminal en meerdere kleinere terminals. De kleinere lossen hun containers op de grotere terminal van waar dan één schip met een hogere frequentie naar één maritieme terminal in de haven van Antwerpen vertrekt.

Vier corridors

De verschillende vaarroutes van en naar de haven van Antwerpen en Zeebrugge komen in aanmerking voor ondersteuning. Concreet gaat het dan om consortia en terminalhubs die gelegen zijn langs

  • corridor Albertkanaal
  • corridor Zuid- en Centraal-Nederland
  • corridor Brussel-Schelde
  • corridor Gentse Kanaalzone

Meer info

De steunmaatregel loopt van januari 2022 tot en met december 2025. Inland terminals, barge-operatoren of andere intermodale partijen kunnen projectvoorstellen indienen tot en met 21 februari 2022. Meer informatie over de voorwaarden en de procedure kan u terugvinden op www.vlaanderen.be/marktbevraging-versnelling-modal-shift.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief