Nieuws

17 februari 2020

38 snelwegwerven in 2020

Heel wat autosnelwegen in Vlaanderen hebben nood aan investeringen in onderhoud, verkeersveiligheid, doorstroming en capaciteit. Daarom pakken het Agentschap Wegen en Verkeer, Lantis en De Werkvennootschap samen in 2020 maar liefst 38 snelwegwerven aan.

“De mobiliteitsuitdagingen waar we voor staan zijn zowel maatschappelijk als economisch urgent,” duidt Vlaams minister van mobiliteit en openbare werken Lydia Peeters. “Investeringen in het onderhoud van het wegennet zijn, samen met gerichte investeringen in de uitbouw van de capaciteit, noodzakelijk om tot een vlot en veilig verkeer te komen.”

81,6 km vernieuwd wegdek, 20 km geluidsschermen

Gerichte investeringen in het onderhoud en de capaciteit van het wegennet zijn noodzakelijk. De 38 snelwegwerven van 2020 zijn goed voor 81,6 km vernieuwd wegdek en 20 km geluidsschermen.

De werken die de meeste verkeershinder zullen veroorzaken zijn:

  • E314 viaduct Wilsele, richting Lummen: sanering en verbreding
  • E17 viaduct Gentbrugge: sanering
  • De heraanleg van de R4 tussen Melle en Merelbeke richting Zelzate
  • Het plaatsen van geluidsschermen langs de E313 in Borgerhout

De werken van Lantis aan de Oosterweelverbinding op de R1 (linkeroever), die momenteel al bezig zijn, zullen vanaf de zomer 2020 extra hinder veroorzaken.

De Werkvennootschap begint in het najaar met de bouw van twee fietsbruggen die de verkeersveiligheid voor fietsers in de regio naar Brussel zal verbeteren.

Ontdek alle werven in detail op www.wegenenverkeer.be/grotewerven. Op deze website staan ook overzichtsfiches per werf, per provincie.

Meer samenwerking voor minder hinder

Werken aan de weg brengen onvermijdelijke hinder ook met zich mee. “Iedere minuut die we in de file staan, is ofwel economisch verlies, ofwel verlies van onze schaarse vrije tijd,” zegt Lydia Peeters. “Ook deze nieuwe snelwegwerven zullen de onvermijdelijke verkeershinder veroorzaken. Daarom dat we via overleg met verschillende partners en een strakke planning de periode van de hinder zo kort mogelijk proberen houden.”

Sinds enkele jaren stemt het Agentschap Wegen en Verkeer met publieke, private, binnen- én buitenlandse partners de werven af. Voor de werken op snelwegen wordt op regelmatige basis overleg gepleegd met de protocolpartners (Touring, VAB, Truckersfederatie, ...). Op gewestwegen wordt op projectniveau overlegd met steden en gemeenten, omwonenden en handelaars, politie en hulpdiensten.

“Via deze overlegfora worden wegenwerken op elkaar afgestemd,” zegt minister Peeters. “Zowel het gelijktijdig uitvoeren van verschillende werken op dezelfde locatie als het vermijden van wegenwerken op omleidingsroutes wordt elk jaar nauwgezet bekeken om de verkeershinder voor de weggebruikers zo laag mogelijk te houden.”

Respect voor signalisatie: arbeiders werken voor jou


Een belangrijk deel van wegenwerken is ruimte innemen om de werf op een veilige manier te kunnen inrichten. Vaak zijn op werven dag en nacht arbeiders aan het werk om alles vlot te laten verlopen. Minister Lydia Peeters roept extra op om de verkeerssignalisatie én bijbehorende snelheidsverlagingen absoluut te respecteren.

Uit cijfers van VIAS blijkt dat sinds 2014 is het aantal ongevallen aan werven met 19 procent is gestegen.

De ongevallen worden vaak veroorzaakt door bestuurders die verstrooid zijn of te snel rijden langs de werven. Uit een Europese studie blijkt dat zeven op de tien Belgische bestuurders vergeet om te vertragen als ze langs een werf rijden. België is daarmee de slechtste leerling van de klas.

“We vergeten het vaak, maar op een werf zijn mensen aan de slag. Die hun leven riskeren om de verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming te verbeteren,” besluit Lydia Peeters. “De snelheidsverlaging aan werken is er niet voor niks: die is er voor de veiligheid van de aanwezige arbeiders en de weggebruikers.”

Vlaanderen beschikt over een mobiele trajectcontrole en een mobiele flitspaal die van werf naar werf verhuist. Ook de federale wegpolitie zet extra in op snelheidshandhaving aan wegenwerken.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief