Nieuws

6 juni 2019

6,5 miljoen euro voor nieuwe energiebesparende maatregelen in gebouwen van hogescholen en universiteiten

Vlaams ministers Hilde Crevits, Lydia Peeters en Koen Van den Heuvel investeren opnieuw 6,5 miljoen euro voor nieuwe energiebesparende maatregelen in het hoger onderwijs. Het is de derde keer dat er een oproep wordt gedaan aan hogescholen en universiteiten om hun bestaande gebouwen beter te isoleren en energie te besparen. De instellingen kunnen tot 15 oktober 2019 projecten indienen. De projecten die de meeste CO2-besparing per euro subsidie opleveren, komen in aanmerking voor maximaal 50% subsidie van de kosten.

Het Vlaams hoger onderwijs heeft met zijn uitgebreid gebouwenpatrimonium een belangrijke verantwoordelijkheid in efficiënt gebruik van energie. Bij nieuwbouw- en renovatieprojecten gaat vandaag al veel aandacht naar energie-efficiëntie. In bestaande gebouwen kan nog heel wat energiewinst geboekt worden. Daarom stelt de Vlaamse overheid subsidies ter beschikking voor energiebesparende maatregelen.

Na het succes van de eerste (2016) en de tweede (2017) oproep waarbij respectievelijk 86 en 91 projecten werden toegekend, is er voor deze derde oproep opnieuw in 6,5 miljoen euro voorzien. Volgende energiebesparende investeringen komen in aanmerking voor 50% subsidiëring:

  • Dakisolatie, muurisolatie en vloerisolatie
  • Vervanging van glas door hoogrendementsglas
  • Zonneboiler
  • Warmtepomp
  • Vervanging ketel door hoogrendementsketel

De hogescholen en universiteiten kunnen tot 15 oktober 2019 een voorstel indienen voor energiebesparende ingrepen in hun onderwijsinfrastructuur. De focus ligt op energiebesparing en dus ook CO2-reductie in bestaande gebouwen. Een ambtelijke commissie zal de aanvragen beoordelen en de projecten rangschikken op basis van de bespaarde CO2-reductie per euro gevraagde subsidie. De projecten kunnen dan gerealiseerd worden in de loop van 2019-2021.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “We investeren opnieuw 6,5 miljoen euro voor de universiteiten en hogescholen om energiebesparende projecten in te dienen. Dat kan gaan over het isoleren van een dak, muren of vloeren, het vervangen van glas door rendementsglas en het plaatsen van een zonneboiler, warmtepomp of hoogrendementsketel. De eerste twee waren een groot succes met 177 goedgekeurde projecten. Samen zorgen die voor bijna 20.000 ton minder CO2 per jaar. Dat is te vergelijken met de uitstoot van zo’n 24 miljoen kilometer met de vrachtwagen. Ook op dat vlak nemen de instellingen hoger onderwijs hun verantwoordelijkheid.”

Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie Lydia Peeters: “Vlaanderen heeft een gemiddeld verouderd woningpatrimonium. Ook sommige gebouwen van hogescholen en universiteiten zijn niet altijd in even goede staat. Er is dan ook een renovatieboost nodig. Daarom hebben we met de Vlaamse regering eerder al een budget van bijna 20 miljoen euro uitgetrokken om nog sterker in te zetten op energiebesparende maatregelen in ons onderwijs en doen we nu een nieuwe oproep voor 6,5 miljoen euro. Door de omslag te maken naar hernieuwbare energie en doorgedreven energiezuinigheid, zorgen we ervoor dat onze kinderen opgroeien in een gezondere omgeving.

Vlaams minister van Omgeving Koen Van den Heuvel: “Na mobiliteit zijn gebouwen in Vlaanderen de grootste bron van broeikasgassen. Zeker bij oudere gebouwen is nog veel potentieel om de uitstoot sterk te verminderen. Met deze ondersteuning zetten we weer een belangrijke stap om de schoolgebouwen energie-efficiënt te maken.”

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief