Nieuws

18 december 2020

7 schoolomgevingen in Dilsen-Stokkem worden verkeersveiliger

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) kent stad Dilsen-Stokkem opnieuw een subsidie ‘veilige schoolomgeving’ toe. Het stadsbestuur zal in 2021 maar liefst in 7 schoolomgevingen kleinere infrastructurele maatregelen nemen. “De veiligheid van onze jongeren op weg naar school is cruciaal. We willen dat iedereen zich zoveel mogelijk verplaatst op een duurzame manier, samen met lokale besturen wil ik ervoor zorgen dat dit ook op de meest veilige én comfortabele manier kan”, zegt Peeters.

Het stadsbestuur heeft een subsidiedossier ingediend voor 7 schoolomgevingen, verspreid over alle deelgemeentes van de stad. Goed voor een totaalbedrag van 276.606 euro, waarvan de Vlaamse overheid de helft van de kosten op zich neemt. Dilsen-Stokkem kiest ervoor om verschillende infrastructurele maatregelen te nemen die de verkeersveiligheid in schoolomgevingen moeten verhogen. Zo worden er verschillende fietsstraten, twee regenboogzebrapaden, diverse voetpaden en brede fietssuggestiestroken aangelegd.

Wat is een fietsstraat?

In een fietsstraat mogen fietsers de volledige breedte van de rijbaan (eenrichtingsverkeer) of de helft van de rijbaan langs de rechterzijde (tweerichtingsverkeer) gebruiken. Gemotoriseerde voertuigen mogen fietsers niet inhalen en maximum 30 kilometer per uur rijden. Het begin en einde van een fietsstraat wordt aangeduid met blauwe aanwijzingsborden en een logo op het wegdek. Verschillende gemeenten maken het asfalt van de fietsstraat rood.

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit: “Ik kan het belang van een veilige schoolomgeving en veilige schoolroutes niet genoeg benadrukken. Kinderen en ouders moeten op een veilige manier naar school kunnen gaan, en liefst te voet of per fiets. Elke gemeente kan per jaar een subsidiedossier indienen voor 10 schoolomgevingen en voor een maximum budget van 25.000 euro per schoolomgeving. Op korte termijn leg ik mijn voorstel rond een nieuw subsidiesysteem voor veilige schoolroutes voor aan de Vlaamse regering. Hiervoor heb ik alvast 30 miljoen euro vrijgemaakt, de helft voor aanpak van knelpunten op gewestwegen, de andere helft voor subsidies aan lokale besturen om knelpunten op gemeentelijk domein te helpen aanpakken. Ik roep alle steden en gemeenten dan ook op om na te gaan welke maatregelen ze kunnen invoeren.”
Pieter Indemans, schepen van Onderwijs en Jeugd: “Als stadsbestuur zijn we bijzonder opgetogen dat ons dossier opnieuw door de administratie van minister Peeters ontvankelijk werd verklaard, in elke deelgemeente zal ministens één schoolomgeving worden aangepakt in 2021. De werken in de schoolomgeving van de stedelijke scholencampus die met eerdere steun van minister Peeters werden uitgevoerd zijn geslaagd en worden positief onthaald door de schoolgaande jeugd en ouders.”

Vrije Basisschool De Twinkelaar, Elen

 • Aanleg en vernieuwing fietsstraat
 • Aanleg 2 Regenboogzebrapaden
 • Installatie 2 Octopuspalen

Vrije Basisschool De Startbaan, Lanklaar

 • Aanleg van fietsstraat
 • Installatie 4 Octopuspalen
 • Realiseren van een bypass

Instituut Maria Koningin, Lanklaar

 • Aanleg van fietsstraat
 • Doortrekken verhoogd kruispunt
 • Verplaatsing schoolpoort voor fietsers en voetgangers naar Broekhofstraat

Freinetschool Op Stelten, Dilsen

 • Aanleg voetpaden
 • Installatie 4 Octopuspalen
 • Verbreding van fietssuggestiestroken in rode asfalt op Europalaan
 • Realiseren van een Bypass

Basisschool De Horizon, Rotem

 • Aanleg van fietsstraat
 • Installatie 4 Octopuspalen

Basisschool Maasland GO!, Stokkem

 • Aanleg van fietsstraat
 • Installatie van 2 Octopuspalen

Stedelijke Basisschool 1, Dilsen

 • Aanleg veilige zone door installatie Octopusmeubilair

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief