Nieuws

1 maart 2024

Aanleg breder fietspad langs Boslaan

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vernieuwt een stuk fietspad langs de Boslaan (N75) in Dilsen-Stokkem. Tussen het kruispunt met Onder de Bergen en het kruispunt met Modelstad komt in rijrichting As een nieuw dubbelrichtingsfietspad. De doorgang voor het verkeer blijft behouden, zij het aan een vertraagde snelheid. De werken starten op 4 maart 2024 en zullen naar schatting 3 weken duren.

Nieuw dubbelrichtingsfietspad nabij rotonde Siemenslaan in Lanklaar

De Boslaan (N75) speelt een cruciale rol in de fietsverbinding tussen As en Dilsen-Stokkem. In het ruimere fietsverhaal voor Dilsen-Stokkem werd gekozen voor de ontharding van de fietspaden op de Pannenhuisstraat, tussen de Boslaan en de Heideweg. Op die weg rijdt voornamelijk zwaar verkeer richting het bedrijventerrein in Rotem. Door de ontharding maken de bewoners van de achterliggende wijken meer gebruik van het fietspad op de Boslaan tussen de kruising met Onder de Bergen en de kruising met Modelstad.

“Het toegenomen fietsverkeer vraagt bijgevolg om een aanpassing. Om het fietscomfort en -veiligheid te verbeteren, wordt het betonnen fietspad op de Boslaan tussen de kruising met Onder de Bergen en de kruising met Modelstad daarom opgebroken. Ze wordt vervangen door een breder dubbelrichtingsfietspad van asfalt”, duidt de Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Hinder

De werken starten op 4 maart en zullen ongeveer 3 weken duren. De doorgang voor het gemotoriseerd verkeer blijft behouden, maar er geldt een snelheidsbeperking ter hoogte van de werfzone. Fietsers en voetgangers moeten wel een lokale omleiding volgen.

Meer informatie

De huidige planning van de werken werd opgemaakt onder voorbehoud van gunstige werf- en weersomstandigheden en kan bijgevolg nog wijzigen. De meest actuele info is steeds beschikbaar op www.wegenenverkeer.be/dilsen-stokkem

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief