Nieuws

17 juni 2020

Eerste werken fiets- en faunapassage Vossenberg in Dilsen

Het Agentschap Wegen en Verkeer legt dit jaar een fiets- en faunapassage aan op de Europalaan (N771) in Dilsen-Stokkem, in samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos en het departement Omgeving. Vanaf 22 juni vinden de eerste werken in de omgeving plaats, tot aan het bouwverlof. In de bocht van de Pannenhuisstraat worden dan twee nieuwe fietsoversteken aangelegd. De Europalaan zal vanaf augustus een half jaar onderbroken zijn tussen Opoeteren en Dilsen.

Dit project zorgt straks voor een veilige kruising van het fietspad van het voormalig kolenspoor (F75) met de gewestweg. Tegelijk ontstaat in de vallei een veilige faunaverbinding voor diverse diersoorten in het natuurgebied Vossenberg. Het fietspad en een brede faunapassage zullen straks onder de Europalaan door lopen.

De eerste voorbereidende werken (metingen, rooiwerken,...) worden nog voor het bouwverlof uitgevoerd in de bermen langs de Europalaan, zonder verkeershinder.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Deze investering in fietsveilige en ecologisch waardevolle infrastructuur creëert een nieuw knooppunt voor een veiligere fietsverbinding met Dilsen-centrum. Het wordt een geïntegreerd project waarbij een faunaverbinding voor diverse diersoorten wordt voorzien. Alweer een mooie samenwerking om het fietsen in Dilsen-Stokkem nog aantrekkelijker te maken voor verplaatsingen met de fiets recreatief en woon-werkverkeer ”.

“Limburg bulkt van de prachtige natuur waar mens en dier van kunnen genieten. Met de komst van deze faunaverbinding onder de Europalaan worden de natuurgebieden Platte Lindenberg, Vossenberg en Bergerven beter met elkaar verbonden. Dat maakt ons Nationaal Park nog sterker. De leefomgeving van onder andere de gladde slang, de rugstreeppad en de heidelibel wordt zo een stuk vergroot wat hun leefkwaliteit ten goede komt”, zegt Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir.

De Vlaamse Overheid investeert 3 miljoen euro in deze fietsveilige en ecologisch waardevolle infrastructuur (Wegen en Verkeer 1,5 miljoen euro, Natuur en Bos 0,75 miljoen euro en Departement Omgeving 0,75 miljoen euro).

Fietsverbinding Dilsen-centrum via Kruishoefstraat
Het nieuwe fietsknooppunt vormt straks ook de sturende schakel voor een veilige fietsverbinding met Dilsen-centrum, die voortaan via de Kruishoefstraat en Pannenhuisstraat zal verlopen. Tussen de nieuwe fiets- en faunapassage en de bocht met de Pannenhuisstraat, worden de aanliggende fietspaden opgeheven op de Europalaan.

Ter hoogte van die bocht van de Pannenhuisstraat worden nu meteen twee veilige fietsoversteken aangelegd. Die werken starten op maandag 22 juni 2020, en zullen ongeveer anderhalve week in beslag nemen. Het gemotoriseerd verkeer aan de werfzone zal beurtelings verlopen, m.b.v. tijdelijke verkeerslichten.

Europalaan half jaar onderbroken vanaf augustus
De infrastructuurwerken aan de fiets- en faunapassage op de Europalaan starten in de loop van augustus 2020. De Europalaan zal daarbij ongeveer een half jaar onderbroken zijn voor doorgaand verkeer en fietsers tussen Opoeteren en Dilsen. Daarvoor wordt een omleiding voorzien via Neeroeteren. Voor de fietsers blijft het traject van de voormalige spoorwegbedding (F75) steeds open. Ter hoogte van de werkzone wordt er een veilige passage voorzien.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief