Nieuws

27 november 2020

Aanpassing regelgeving transport van vlas

Op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) wordt de ladinghoogte verhoogd en het dekzeil overbodig bij het vervoeren van vlas. De Vlaamse Regering stemde op 27 november in met de wijziging aan de wegcode. Hiermee kan de vlassector de capaciteit van haar transport met 50% verhogen en wordt dit concurrentieel nadeel tegen over Frankrijk weggewerkt.

Momenteel zegt de wegcode dat ladingen die bestaan uit graangewassen, vlas, stro, paarden- of veevoeder in bulk of in balen, overdekt worden met een dekzeil of met een net. De essentie van deze bepaling is dat de lading niet mag ‘stuiven’ en de goederen vast genoeg moeten liggen om niet van het voertuig te vallen of te waaien. De regels worden nu specifiek voor vlas aangepast omdat dit niet zoals andere grondstoffen kan geperst en gebundeld worden naar een ideale omvang om de vervoerscapaciteit van het transport maximaal te benutten. De regels inzake ladingzekerheid en maximale massa’s blijven onverkort van toepassing.

Gemiddeld hebben geperste vlasbalen immers een hoogte van 1 à 1,1 meter, waardoor het, onder de huidige regelgeving, onmogelijk is om drie balen op elkaar te laden zonder de maximale hoogte te overschrijden. Daarom wordt er op voorstel van minister Peeters de maximale hoogte van de lading van 4 meter naar 4,3 meter verhoogd voor vervoer van vlas. Zo kan de nuttige laadruimte van een voertuig optimaal benut worden. Andere landbouwsectoren die op dergelijke manier transporteren genieten dus ook mee van deze maatregel.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Door de aanpassing in de regelgeving rond het transporteren van vlas komen we tegemoet aan de bekommernissen van de vlassector. Door de beperking in hoogte kan men slechts twee lagen balen laden en geen drie zoals in Frankrijk. De vlassector in ons land kende hierdoor een concurrentieel nadeel, door de verhoging kan er in de toekomst wel gestapeld worden tot 3 lagen. Ook zal men bij het transporten het dekzeil niet meer moeten gebruiken.”

Uiteraard blijft het cruciaal dat tijdens het volledige proces, van de oogst van het vlas tot het afgewerkt product, de vlasstengel zorgvuldig op zijn volle lengte behouden blijft. Beschadigde of gekraakte stengels kunnen niet meer gebruikt worden als lange vezel, wat het hoofdproduct is. Om die reden is het onmogelijk om te werken met lagere balen of de balen aan te passen zodat de ladingscapaciteit maximaal kan gebruikt worden wat met de grondstoffen van de anderen balen wel mogelijk is.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief