Nieuws

18 november 2022

Al bijna 50 vrijwillige akkoorden voor verwervingen langs de Noord-Zuid

In het voorjaar van 2022 werd het voorkeursbesluit van het Complex Project Noord-Zuid Limburg definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Zo kwam er eindelijk een oplossing voor het belangrijkste mobiliteitsdossier in Limburg. Om het voorkeurstracé van het project te realiseren, is er hoofdzakelijk extra ruimte nodig aan de oostzijde van de Grote Baan in Houthalen. Toch heeft het project ook voor bewoners in Helchteren en aan de westzijde van de Grote Baan een grote impact. “De Vlaamse Overheid zal hiervoor een aantal woningen, gebouwen of percelen moeten aankopen. Momenteel zijn er al 49 vrijwillige akkoorden rond de verwerving van gebouwen of gronden gesloten met omwonenden of ondernemers. De Werkvennootschap zet volop in op overleg en begeleiding”, zegt Vlaams minister Lydia Peeters.

De Vlaamse Regering heeft het voorkeursbesluit definitief vastgesteld. Er komen twee tunnels onder de Grote Baan in Houthalen-Helchteren en een elektrische trambus van Noord-Limburg tot Hasselt. Deze oplossing is ontstaan uit uitgebreid en geïntegreerd onderzoek en een intense dialoog met een grote groep belanghebbenden. 

“Ook in die volgende stappen blijven samenwerking en dialoog met alle betrokkenen belangrijk. Nu wordt er door De Werkvennootschap intens verder gewerkt naar een concreet en uitvoerbaar project, ook werd de verwervingsprocedure opgestart”, aldus minister Peeters.

In totaal moeten we 150 gebouwen en gronden verwerven voor de realisatie van de plannen van de Noord-Zuid. Momenteel loopt er een eerste fase van vrijwillige verwervingen en dat levert nu al 49 akkoorden op. Ondertussen lopen de aanmeldingen om gesprekken op te starten rond vrijwillige verwervingen nog binnen.

“Met de verwervingen en de gesprekken zitten we op schema. Het tempo en het aantal akkoorden en akten ligt zelfs hoger dan we initieel hadden verwacht. Heel wat mensen zaten hier duidelijk op te wachten. Met de stappen die we nu nemen, bieden we de omwonende van de Noord-Zuid na 50 jaar echt een perspectief die toekomstgericht is. Uiteraard blijven we ondertussen ook volop inzetten op overleg en begeleiding. Zo werd er samen met het voorkeursbesluit ook een begeleidingsplan goedgekeurd om bewoners en ondernemers te ondersteunen bij het zoeken naar een nieuwe woning of herlokalisatie van een handelspand”, duidt minister Peeters.

Voor meer vragen: https://www.noordzuidlimburg.be/begeleiding

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief