Nieuws

5 november 2019

AWV start samenwerking met KMI voor weersvoorspellingen in de winter

Het Agentschap Wegen en Verkeer en het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI) lanceren een nieuwe samenwerking rond weersvoorspellingen in de winter. Het nieuwe wegenweermodel geeft AWV meer geautomatiseerde voorspellingen, op basis van 70 meetpunten verspreid over heel Vlaanderen.

“De winterperiode staat voor de deur, en dat betekent alle hens aan dek bij de Vlaamse wegbeheerder, het Agentschap Wegen en Verkeer,” zegt minister van mobiliteit en openbare werken Lydia Peeters. “315 strooiwagens, 569 mensen en een contract om tot 108.000 ton strooizout af te nemen staan klaar om de Vlaamse gewest- en autosnelwegen sneeuw- en ijsvrij te maken. Om dat allemaal in goede banen te leiden gaat AWV vanaf deze winter een nieuwe samenwerking aan met het KMI. Dit is een unieke samenwerking tussen twee overheidsinstanties die er, hopelijk, voor zorgt dat de winterdienst vlot zal kunnen verlopen.”

Weersvoorspellingen voor het wegdek
AWV neemt haar strooibeslissingen o.a. op basis van het eigen GladheidMeetSysteem (GMS). Dit is een informaticatoepassing die de meteorologische toestand en de toestand van het wegdek (ijzel, vorming van rijmplekken enz.) registreert.

Het KMI ontwikkelde een Vlaams wegenweermodel, gebaseerd op het model dat het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) gebruikt. Dankzij dit nieuwe wegenweermodel, dat continu gevoed wordt door wegdekmetingen van 70 plaatsen verspreid over heel Vlaanderen, krijgt AWV nu voorspellingen voor diezelfde plaatsen. Deze gegevens worden nog aangevuld met bestaande thermokaarten en weersvoorspellingen. Samen vormen ze het GladheidMeetSysteem (GMS) van AWV.

Het nieuwe wegenweermodel geeft AWV meer geautomatiseerde voorspellingen. Vroeger werd op basis van 9 meetpunten manuele voorspellingen over de toestand van het weggennet gedaan. Die menselijke factor wordt door het nieuwe model eruit gehaald. Door de automatisatie krijgt AWV nu elk uur voorspellingen en kunnen er ook extra alarmen via bijvoorbeeld SMS worden doorgestuurd naar de interne leidinggevende van AWV.

Hoofd weerbureau KMI, David Dehenauw: “Het KMI staat in voor de meteorologische veiligheid van de Belgische burgers en wil in het verlengde hiervan AWV op een professionele manier bijstaan in haar winterdiensttaak.”

De voorspelde weersgesteldheid en wegdektemperatuur leiden samen tot een voorspelling van de wegdektoestand en zijn de basis van de beslissing of er al dan niet gestrooid zal worden.

Zoutvoorraad aangevuld
De zoutvoorraad van het Agentschap Wegen en Verkeer werd opnieuw tot het maximum aangevuld. AWV kan tot 108.000 ton strooizout bestellen bij haar leveranciers, een groot deel hiervan ligt momenteel al klaar verspreid over Vlaanderen. Dit volstaat om zelfs bij extreme weersomstandigheden de winter door te komen.

Ter vergelijking: in de winter van 1989-1990 werd het minst verbruikt: 9.113 ton. De meeste dooimiddelen werden gebruikt in de winter van 2009-2010 (84.711 ton). Uiteraard hangen de gebruikte hoeveelheden af van de wintertoestand. Omdat niet alle winters even streng zijn, is vergelijken moeilijk. Vorige winterperiode (2018-2019) werd er 34.284 ton strooizout gebruikt.

Zuinig strooien
Het Agentschap Wegen en Verkeer dekt met 315 strooitrajecten de 1.350 km autosnelwegen en 5.600 km gewestwegen. Voor elk van deze trajecten staat een strooier en sneeuwploeg ter beschikking die worden geplaatst op een vrachtwagen. De strooier zelf is uitgerust met een automatisch GPS-systeem dat zorgt dat de chauffeur begeleid wordt in het strooitraject. Dit systeem is ook voorgeprogrammeerd zodat dat de strooibreedte aangepast wordt afhankelijk van de locatie en dus aan de configuratie van de weg. Zo wordt efficiënt en zuinig gestrooid. Het systeem is kostenbesparend en beter voor het milieu.

Winterdienst bij het Agentschap Wegen en Verkeer
Tijdens een algemene strooiactie, die meestal ‘s nachts gebeurt, zijn in totaal 569 mensen aan de slag om de Vlaamse wegen en fietspaden sneeuw- en ijsvrij te houden.

Een 100-tal medewerkers van AWV staan in voor het opvolgen van het strooien achter de schermen, houden de voorspellingen in de gaten en voeren visuele inspecties uit op het terrein. Het effectieve strooien met een strooiwagen gebeurt door aannemers die instaan voor een vrachtwagen en chauffeur.

“Ondanks al deze voorbereidingen kunnen we nooit de garantie geven dat er geen problemen zullen zijn tijdens de winterperiode,” besluit minister Peeters. “Maar door maximaal voorbereid te zijn hopen we op een vlotte winterdienst. Toch willen we de automobilisten op het hart drukken dat strooien geen vrijgeleide is om niet voorzichtig meer te zijn. Het is absoluut noodzakelijk dat de mensen hun rijstijl aanpassen en voorzichtig rijden tijdens een winterprik.”

Winteractieprotocol en het Winterteam
Ook deze winterperiode blijft het winteractieprotocol (WAP) actief. Het WAP is een intensieve samenwerking tussen een aantal partners tijdens extreme winterse omstandigheden. Het WAP beschrijft hoe de communicatielijnen tussen de verschillende partners worden geoptimaliseerd en welke acties genomen worden in winterse omstandigheden.
Naast concrete acties op het terrein stemmen de verschillende partners ook hun communicatie op elkaar af. Door de krachten te bundelen met transportfederaties en automobilistenverenigingen kunnen alle weggebruikers snel en correct geïnformeerd worden.

De partners van het WAP zijn: het Agentschap Wegen en Verkeer, de federale Wegpolitie, het KMI, De Lijn, het Vlaams Verkeerscentrum, de provinciebesturen van Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen, Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), VAB, Touring, Transport en Logistiek Vlaanderen, Febetra en UPTR.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief