Nieuws

6 mei 2020

Beheer van onze kunstwerken

Naar aanleiding van het onderzoek over de staat van onze bruggen in Vlaanderen, verduidelijkt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld,) dat er sprake is van een onderhoudsachterstand, maar tegelijk benadrukt zij dat er heel wat extra investeringen gepland zijn in onze infrastructuur en alles strikt wordt opgevolgd inzake veiligheid.

Inspectie

In totaal telt Vlaanderen 2777 kunstwerken (bruggen, tunnels, keermuren.) waarvan het gros dateert van de jaren 60 en 70. Al deze kunstwerken worden gecontroleerd en geïnspecteerd. De inspecties gebeuren volgens een variabele frequentie, afhankelijk van de toestand van het kunstwerk en de aan- of afwezigheid van kritieke kenmerken. Indien een kunstwerk zich in slechte toestand bevindt, wordt de frequentie van de inspectie verhoogd.

Op basis van deze inspecties krijgen alle kunstwerken een inschaling voor de huidige toestand, die varieert van 1 tot 4, gaande van goed (1), aanvaardbaar (2), matig (3) tot zeer slecht (4). Totaal aantal kunstwerken die zich in categorie 3 (matige toestand) bevinden is 545. In categorie 4, de kunstwerken met toestand zeer slecht, worden opgenomen op de Lijst Prioritaire Kunstwerken. Momenteel staan er hier 44 kunstwerken op waarvan 33 met eerste prioriteit. Van deze 33 zouden er 18 vernieuwd moeten worden en 15 zijn te herstellen. Belangrijk hierbij te melden is dat de veiligheid prioritair aandacht krijgt.

Geplande investeringen

De investeringen voor de renovatie en herstelling worden opgenomen in het geïntegreerd investeringsprogramma (GIP), opgemaakt in samenspraak met de verschillende entiteiten van het beleidsdomein MOW (departement, agentschap Wegen en Verkeer, De Werkvennootschap, De Vlaamse Waterweg, …).

Op het GIP 2020 is een bedrag van 160 mio euro voorzien voor de investering in kunstwerken, waarvan 90 miljoen specifiek voor de prioritaire kunstwerken die zich in zeer slechte toestand bevinden. Enkele voorbeelden van prioritaire kunstwerken waarvoor in 2020 budget wordt gereserveerd : viaduct Gentbrugge (werken zijn volop aan de gang), Henneaulaan (R0), vervanging Meulestedebrug te Gent.

Daarnaast besteedt de Vlaamse Waterweg (DWV) een bedrag van circa 40 mio euro voor de aanpassing van de bruggen over het Albertkanaal (ENA project omvat 62 bruggen) en het Seine- Schelde- project.

Ook de tunnels vallen onder de noemer ‘kunstwerken’ en hiervoor is er specifiek een bedrag van 17,5 mio euro op het investeringsprogramma opgenomen.

Naast al deze investeringsmiddelen wordt er ook nog ingezet op regulier onderhoud. Voor 2020 wordt hier een bedrag van 11,6 mio euro uitgetrokken voor de kunstwerken.

Het is de ambitie van minister Lydia Peeters om alle 44 kunstwerken op de lijst van de prioritaire kunstwerken in deze legislatuur aan te pakken. Uiteraard blijven we ten alle tijden waken over de veiligheid van heel ons patrimonium.

Asset management

Wat betreft de kunstwerken categorie 3, waar 545 kunstwerken onder vallen, wordt momenteel door de administratie van het beleidsdomein MOW, alles in kaart gebracht en onderzocht welke prioriteitenregeling dient uitgewerkt inzake onderhoud en vervanging.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief