Nieuws

29 maart 2024

Belangrijke stap gezet richting uitvoering van Ringpark Zuid

Op vrijdag 29 maart 2024 keurde de Vlaamse Regering, op voorstel van Vlaamse ministers van Mobiliteit en Openbare Werken en Omgeving, het definitieve GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) voor Ringpark Zuid principieel goed. De krijtlijnen liggen nu vast om werk te kunnen maken van het Ringpark langs de Antwerpse Ring (R1). Met deze stap werd de grootste horde genomen om het leefbaarheidsproject uitvoerbaar te maken.

Het zuiden van Antwerpen is een buurt die volop in beweging is. Ringpark Zuid is dan ook één van de grotere leefbaarheidsprojecten binnen ‘De Grote Verbinding’. Het moet de verkeerswisselaar ‘Knoop Zuid’ - ook wel de spaghettiknoop genaamd - compacter maken en de A112 overkappen tussen de Camille Huysmanslaan en de Silvertopstraat. De geplande herinrichting maakt de knoop veiliger en dus ook compacter, waardoor er plaats vrijkomt voor open ruimte, een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, en nieuwe verbindingen voor voetgangers, fietsers en ook voor ecologie.

Met de definitieve goedkeuring van het GRUP is een belangrijke stap gezet richting de uitvoering van het project. Hiermee wordt de vrijgekomen ruimte rond de spaghettiknoop verankerd als parkbestemming en zones voor toekomstige stadsontwikkeling worden afgebakend met bijpassende ecologische en maatschappelijke randvoorwaarden.

“Na Ringpark West en de Scheldebrug zet Vlaanderen haar eerdere engagementen ten aanzien van de leefbaarheidsprojecten weer om in concrete daden, in nauwe samenwerking met de andere partners. Het aanpassen van de spaghettiknoop en verlengen van de Jan De Vostunnel zijn voorbeelden dat infrastructuurprojecten meer zijn dan beton en asfalt, en een platform bieden om te compacteren, te ontharden en te verduurzamen met een verbetering van doorstroming, verkeersveiligheid, openbaar vervoerverbindingen en leefbaarheid als vruchten van een participatief traject”, zegt de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken.
“Ringpark Zuid wordt een plek waar leefbaarheid centraal staat. Bezoekers zullen er kunnen vertoeven in een prachtige park- en pleinomgeving met veel beplanting en een mooie groenstructuur. Dit project toont nog maar eens aan dat natuur en mobiliteit niet per se vijanden moeten zijn, maar dat we door samen te werken mooie resultaten kunnen neerzetten ten voordele van onze leefbaarheid en omgeving”, aldus de Vlaamse minister van Omgeving.

Definitief ontwerp tegen de zomer van 2024

Sinds de zomer van 2022 werkt het ontwerpteam het voorontwerp uit tot een definitief ontwerp. Zowel het park als de infrastructuur worden meer gedetailleerd en verfijnd. De specifieke inrichting en het programma van de parken en pleinen wordt bepaald, de wegen en paden worden ingetekend en technisch uitgewerkt, de groenstructuur wordt omgezet in een beplantingsplan, enzovoort. Het ontwerpteam vertaalt het definitief ontwerp tegen de zomer van 2024 naar een uitvoerbaar plan.

Wanneer het uitvoerbaar plan op tafel ligt, volgt de vergunningsaanvraag en stelt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) het dossier op om een aannemer aan te stellen. Voor de aanvraag van de omgevingsvergunning volgt eerst nog een tweede openbaar onderzoek. Nadien volgt de aanbestedingsprocedure. De effectieve uitvoering hangt af van een vlot verloop van voorgaande procedures. Naar verwachting kunnen de werken van start gaan in 2027 en eindigen tegen 2032.

Video: Ringpark Zuid in drie minuten. © De Grote Verbinding

Een boeiende samenwerking: samen stad maken op grote schaal

De plannen voor Ringpark Zuid kwamen tot stand door een intensieve samenwerking tussen Stad Antwerpen, AWV, het Departement Omgeving, en met experten van overheden, burgerbewegingen en studiebureaus. De voorbije twee jaar werden de ontwerpers ook intensief begeleid door een vast werkatelier van buurtbewoners. Daarbovenop waren er wijkwandelingen met jongeren, buurtbabbels met senioren, excursies met scholen, debatavonden, enzovoort. 

“Zonder de onophoudelijke inbreng van al deze mensen zouden de plannen van Ringpark Zuid nooit zijn zoals ze er vandaag uitzien. Door de vele handen die hebben meegeholpen, sluit Ringpark Zuid vandaag aan bij de noden van het Kiel, de Tentoonstellingswijk, de Brederodewijk en Nieuw-Zuid. We zijn alle geëngageerde mensen dankbaar om het plan mee vorm te geven”,aldus de minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Meer info over De Grote Verbinding en Ringpark Zuid

Alle gedetailleerde informatie over De Grote Verbinding en de verschillende Ringparken is terug te vinden via deze website en degroteverbinding.be. Meer weten over Ringpark Zuid? Check deze pagina en de interactieve kaart.

©frederikbeyens

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief