Nieuws

15 maart 2022

Bevraagd: meer dan helft Limburgers zal trambus tussen Hasselt en Maasmechelen straks gebruiken

Er wordt hard verder gewerkt door De Werkvennootschap aan de realisatie van de hoogwaardige verbinding Hasselt-Maasmechelen, de nieuwe trambusverbinding tussen Hasselt, campus Diepenbeek, Genk en Maasmechelen. “Eind vorig jaar liep een online bevraging over het geplande openbaar vervoerproject. Daaruit blijkt dat meer dan de helft van de respondenten in de toekomst de trambus tussen Hasselt en Maasmechelen wil gebruiken”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

Meer dan helft wil de trambus gebruiken

Meer dan de helft van de mensen die de enquête invulden, zegt gebruik te zullen maken van de Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) verbinding tussen Hasselt en Maasmechelen. Niet alleen voor woon-werk en woon-studieverkeer, maar zeker ook voor vrijetijdsverplaatsingen.

Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Deze bevraging bevestigt nogmaals dat we in onze provincie nood hebben aan bijkomend en efficiënt hoogwaardig openbaar vervoer tussen onze steden en gemeenten. Het stemt me hoopvol dat meer dan de helft van de bevraagden van plan is de trambus te zullen gebruiken. Laat ons daarom verder werk maken van een snelle invoering van de trambus op het terrein, en hiermee een volgende stap zetten naar een meer duurzaam en innovatief goed ontsloten Limburg.”

Huidig gebruik van het openbaar vervoer

De enquête liep van juli tot november 2021. Meer dan 700 mensen vulden de bevraging in, evenwichtig gespreid over alle leeftijden:

  • 65% gaf aan het openbaar vervoer momenteel nooit of zeer weinig te gebruiken. Meer dan de helft van hen gaf wel aan er meer gebruik van te maken als er in de toekomst betere verbindingen komen.
  • 10% gebruikt het openbaar vervoer momenteel al dagelijks.
  • Meer dan de helft van de deelnemers vindt dat het huidige aanbod beter kan op vlak van frequentie, betrouwbaarheid en overstapmogelijkheden.

Deze resultaten geven het studieteam de komende maanden richting over waar en hoe de trambus het best ontwikkeld zou worden om het maximale potentieel van de verbinding te benutten.

Belangrijkste bestemmingen

De Limburger vraagt duidelijk naar een goede verbinding met de provinciehoofdstad: Hasselt is de belangrijkste bestemming vanuit alle gemeenten van de HOV-lijn. Ook het station en het centrum van Genk en Maasmechelen Village zijn belangrijke haltes.

Comfort

Er werd ook gepeild naar de randvoorwaarden en het gewenste comfort voor de nieuwe verbinding, oa. :

  • 40% van de deelnemers gaf aan dat ze realtime reisinformatie wensen.
  • Voldoende zitplaatsen en netheid op het voertuig zijn ook belangrijk.
  • 35% van de respondenten gaf aan graag de mogelijkheid te hebben om te kunnen werken tijdens de rit.

Wil je nog meer weten over de enquêteresultaten?

Het volledige verslag vind je hier. (https://hovhasseltmaasmechelen.be/project/resultaten-van-de-bevraging)

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief