Nieuws

27 februari 2024

Bijna 800 quick wins verbeteren verkeersveiligheid in Vlaanderen

Wegen en Verkeer maakt bekend waar met ‘quick wins’ gewerkt wordt aan de verkeersveiligheid. Een online kaart toont nu ook de kleinere werken aan verkeerslichten, wegmarkeringen of oversteekplaatsen aan gevaarlijke punten en schoolroutes.

Met 25 snelwegwerven en 99 werven op gewestwegen werkte Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vorig jaar verder aan het verbeteren van het Vlaamse wegen- en fietspadennet. Bij deze grote projecten gaat het vaak om een volledige heraanleg of een renovatie van verhardingen, bruggen, tunnels of hun technische installaties - werk dat tijd vraagt en dat per project via openbare aanbesteding wordt toegewezen.

Stap-voor-stap verkeersveiligheid verbeteren met kleine ingrepen

Maar er zijn ook heel wat kleinere, minder zichtbare ingrepen die stap-voor-stap de verkeersveiligheid verbeteren op het terrein. Denk aan een nieuwe regeling van verkeerslichten op een kruispunt, het aanpassen van de snelheid, signalisatie of wegmarkeringen, het beveiligen van oversteekplaatsen of aanpassingen aan fietspaden. De werken kunnen vaak uitgevoerd worden binnen bestaande raamcontracten, wat de doorlooptijd verkort.

Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters licht toe: “Sinds 2020 zijn er 656 quick wins uitgevoerd, 139 zijn momenteel in uitvoering of starten binnenkort. Het gaat daarbij om honderden ingrepen op gevaarlijke punten, op schoolroutes en MIA-projecten in de twee proeftuinen (West-Vlaanderen en Limburg).”

Online overzicht van kleinere verkeersveiligheidsingrepen

Om ‘quick wins’ beter in kaart te brengen voor burgers en lokale overheden, publiceert AWV vandaag een online overzicht. De kaart bevat kleine werken van 2020 tot vandaag aan gevaarlijke punten, schoolroutes en op MIA-projecten. Die laatste zijn testomgevingen die geselecteerd werden in het kader van Mobiliteit Innovatief Aanpakken (MIA), een initiatief van de bevoegde minister om sneller en gerichter verkeersonveiligheid aan te pakken.

Werken aan fietspaden, trajectcontroles en verkeerslichten aangepakt volgens het Actieplan Verkeerslichten staan (nog) niet op de kaart, maar wel op deze kaart fietswerven, deze kaart trajectcontroles en deze kaart maximaal conflictvrije verkeerslichten.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief