Nieuws

30 maart 2020

Binnenvaart en waterwegen blijven operationeel voor goederentransport

Binnenvaartondernemers helpen economie draaiende te houden, ook tijdens coronacrisis

Het verzekeren van transport van goederen is een essentiële dienst in het belang van maatschappij en bevolking. De binnenvaart en waterwegen zijn dan ook volledig operationeel om de economische activiteiten in Vlaanderen te verzekeren door een vlotte toelevering van goederen via water. “In deze onzekere tijden zijn de waterwegen meer dan ooit een essentiële schakel in de logistieke keten”, klinkt het bij De Vlaamse Waterweg nv en het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen (KBV). “Dankzij de onafgebroken inzet van binnenvaartondernemers en onze werknemers blijven binnenvaart en waterwegen operationeel.”

Sinds 13 maart zijn tal van maatregelen van kracht om de verspreiding van COVID-19 te beperken. De transportsector is evenwel een cruciale sector met essentiële diensten die in het belang van Vlaanderen, haar economie en burgers verzekerd dient te blijven.

De binnenvaart heeft een belangrijk vervoersaandeel in Vlaanderen en vervult op vlak van goederenvervoer dan ook een cruciale rol: “Als waterwegbeheerder zijn we mee verantwoordelijk voor het laten functioneren van de logistieke keten en houden we onze dienstverlening op peil om de economische activiteiten van bedrijven mogelijk te houden”, klinkt het bij Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv. Mevrouw Gisèle Maes, voorzitster van het KBV is formeel: “De Vlaamse binnenvaartondernemers blijven paraat om ook in deze corona-crisis alle vervoersbehoeften in te vullen.”

De binnenvaart vaart verder

De Vlaamse Waterweg nv en Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen (KBV) onderschrijven de maatregelen tegen COVID-19. “Uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke maatregelen. Wij volgen de beslissingen van de Federale en Vlaamse overheid strikt op en nemen diverse maatregelen”, aldus Jo Van Duynslaeger, secretaris-generaal van het KBV. “Hierbij stellen we de zorg voor de veiligheid, het welzijn en de gezondheid van al onze medewerkers en onze stakeholders voorop én blijven we een veilige en vlotte binnenvaart verzekeren.”

Het KBV roept de bedrijven in de binnenvaartketen op om de gezondheid van de mensen aan boord, op laadplaatsen en losplaatsen voorop te stellen door o.a. fysieke aanwezigheid van niet-bemanningsleden aan boord uit te sluiten. “Met wederzijds begrip en flexibiliteit kunnen we samen ervoor zorgen dat de economische impact voor de bedrijven beheersbaar blijft. Het is hartverwarmend om te zien dat alle collega’s op en langs de binnenvaart massaal hun verantwoordelijkheid nemen. Samen zorgen we ervoor dat de binnenvaart verder kan functioneren.”

Sluizen en bruggen blijven bediend

De normale bedieningstijden van de sluizen en bruggen op de Vlaamse waterwegen zijn heden gevrijwaard. “Mocht er zich een personeelsprobleem stellen, dan zal de dienstverlening geleidelijk worden afgebouwd”, meldt De Vlaamse Waterweg. ”We willen de impact alleszins zo maximaal mogelijk beperken.”

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters is verheugd over de inzet van sector en waterwegbeheerder. “Vlaanderen wil de binnenvaart prominent inzetten als alternatief voor het vervoer over de weg. Dat de sector ook in moeilijke omstandigheden zich slagkrachtig toont is het bewijs dat binnenvaart daadwerkelijk ook een volwaardig alternatief is.”

De meest recente bedieningsinformatie van sluizen en bruggen kan je altijd terugvinden op de website www.devlaamsewaterweg.be.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief