Nieuws

3 maart 2021

Bouw Verapazbrug kan eindelijk van start

Gisteren is de laatste horde genomen naar de start van de werken met een goedkeuring door de Gentse gemeenteraad van het akkoord tussen de projectpartners en de firma Christeyns over de ontsluiting van het bedrijf tijdens en na de werken. Hiermee wordt de lopende beroepsprocedure van Christeyns tegen de omgevingsvergunning ingetrokken en staat er niets meer de start van de werken in de weg.

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “Dit jaar is het zover: de start van de bouw van de Verapazbrug aan de Muide in Gent. Ze zal de Muidelaan over het Handelsdok met de Afrikalaan verbinden en zo voor een nieuwe link zorgen tussen de Gentse stadsring (R40) en de ring rond Gent (R4). De stadsring wordt hierdoor verplaatst naar de Afrikalaan en de Koopvaardijlaan.”

Beroep tegen vergunning 

Op 20 november 2019 werd aan het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van de Verapazbrug. De NV Christeyns vreesde ernstige problemen inzake ontsluiting van het bedrijf, en startte een beroepsprocedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Naar aanleiding van deze procedure werd een overleg opgestart tussen AWV, de NV Christeyns en de stad Gent om te onderzoeken hoe de bekommernissen van de NV Christeyns over de mogelijke impact van het project op de mobiliteit in de ruimere omgeving en op de bereikbaarheid van de NV Christeyns konden weggenomen worden. 

Constructieve oplossing 

Tijdens diverse gesprekken kwamen de bezorgdheden en pijnpunten aan het licht, waarna maatregelen werden uitgewerkt en verduidelijkt die voorafgaand en parallel aan de bouw van de Verapazbrug zullen worden uitgevoerd. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat tijdens en na de werken zowel de algemene mobiliteit in de ruimere omgeving als de bereikbaarheid van de NV Christeyns gegarandeerd blijven. Deze maatregelen werden opgenomen in een overeenkomst tussen de partijen, op basis waarvan de beroepsprocedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen zal worden ingetrokken. Op die manier opteren alle betrokken partijen voor een duurzame en constructieve oplossing boven een aanslepende juridische procedure. Het is deze overeenkomst die nu door alle partijen officieel is goedgekeurd.

Brug naar nieuwe stadsring

Nu dit laatste struikelblok is weggeruimd kunnen de werken aan de Verapazbrug van start gaan. De voorbereidende nutswerken gaan al dit voorjaar van start. De bouw van de brug en de aansluitingen op de Muidelaan en de Afrikalaan gaan vanaf augustus van start. Met de bouw van de Verapazbrug verleggen we de kleine ring (R40) naar de Afrikalaan. Het verkeer krijgt zo een vlotte verbinding met de R4 en de Dampoort. De Verapazbrug betekent goed nieuws voor: de wijk Muide-Meulestede-Ham en de Dampoort omdat niet langer alle verkeer van en naar de R4 hier voorbij zal komen, Dok-Noord dat autoluw wordt, Dok-Zuid en het Stapelplein waar er enkel nog lokaal verkeer zal rijden. 

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “De overeenkomst die werd goedgekeurd door alle partijen is goed nieuws voor de verkeersafwikkeling in het centrum van de stad Gent. Nu dit laatste struikelblok is weggeruimd kunnen de werken aan de Verapazbrug van start gaan, het verkeer krijgt zo een vlotte verbinding met de R4 en de Dampoort.”
Jef Wittouck, Managing Director Christeyns: “We zien met dit akkoord de toegankelijkheid van Christeyns verzekerd, terwijl ook de mobiliteit in de ruimere omgeving verbetert. Op die manier blijft ons bedrijf lokaal verankerd in Gent, waarbij de hinder voor de buurt zo veel mogelijk beperkt wordt.” 
Filip Watteeuw, Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw: “De bouw van de Verapaz-brug zal de wijk Muide-Meulestede sterk ontlasten. Zo kunnen we er de leefkwaliteit en veiligheid verhogen. En door het verkeer over de Verapaz-brug te sturen ontlasten we ook de zeer complexe en drukke Dampoortrotonde. Dus ook daar wordt het veiliger.” 
Sofie Bracke, Schepen van Economie en handel: “We zijn tevreden dat we met een belangrijke economische speler als Christeyns een overeenkomst hebben gevonden en zo kunnen starten met de uitvoering van de geplande Verapazbrug.”

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief