Nieuws

10 januari 2022

Campagnes vragen opnieuw aandacht voor reddingsstrook en afstand houden in tunnels

Met affiches langs de Vlaamse autosnelwegen en gewestwegen roept Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) opnieuw op tot het vormen van de verplichte reddingsstrook bij file. In de ruime omgeving van tunnels verschijnen ook extra affiches die bestuurders vragen om afstand te houden in tunnels.

De campagnes passen in de doelstellingen van het Verkeersveiligheidsplan 2021-2025. “Inzetten op veilig verkeer betekent ook blijvend inzetten op informatieverspreiding zodat alle weggebruikers de wegcode kennen en zich aan de regels houden. Ik wil permanent werken aan sensibilisering rond veilig gedrag in het verkeer,” stelt minister Peeters.

Reddingsstrook essentieel voor vlotte doorgang hulpdiensten

Het principe van de reddingsstrook is eenvoudig: alle voertuigen op de linkerrijstrook rijden bij file zo veel mogelijk links, de rest wijkt zo veel mogelijk uit naar rechts. Op die manier wordt een vrije doorgang gemaakt voor hulpdiensten tussen het stilstaand of sterk vertraagd verkeer. De pechstrook, een gesloten spitsstrook of een fietspad blijven daarbij steeds vrij.

Het vormen van de reddingsstrook is verplicht van zodra het verkeer vertraagt - dus ook zonder naderende zwaailichten of sirenes. De vrije doorgang zorgt dat hulpdiensten sneller ter plaatse zijn bij een ongeval. "Zo worden kostbare minuten gewonnen en kunnen - letterlijk - levens gered worden”, onderstreept minister Peeters. Ook de rijbaan kan zo sneller worden vrijgegeven - met minder lange files als gevolg.

De reddingsstrook is nog niet helemaal ingeburgerd.”Heel wat weggebruikers nemen de verplichting ter harte, maar helaas stellen onze verkeersleiders nog te vaak vast dat de reddingsstrook niet gevormd wordt,” bevestigt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.

Voor motorrijders is de reddingsstrook ook een goede zaak. Zij kunnen de vrije ruimte gebruiken om de file voorbij te rijden aan maximum 20 km/u sneller dan de andere weggebruikers.

Ook tunnelveiligheid opnieuw belangrijk aandachtspunt

Onvoldoende afstand blijft één van de belangrijkste redenen van ongevallen in tunnels. Jaarlijks gebeuren gemiddeld zo’n 200 ongevallen in de zes belangrijkste tunnels in Vlaanderen; de Kennedytunnel, de Craeybeckxtunnel, de Beverentunnel, de Tijsmanstunnel, de Vierarmentunnel en de Liefkenshoektunnel.

“Een veilige volgafstand respecteren ten opzichte van je voorligger is een gemakkelijke maatregel om veiliger te rijden”, verduidelijkt minister Peeters. “Zeker in tunnels, waar de zichtbaarheid en ruimte sowieso beperkter is.”

Tunnelongevallen zijn extra riskant, omdat de gevolgen vaak groter zijn en de situatie sneller kan escaleren, bijvoorbeeld in het geval van een brand. Het is ook vaak moeilijker voor hulpdiensten om ter plaatse te geraken - bij file is het belangrijk om ook in tunnels een reddingsstrook te vormen.

Naast afstand houden, vraagt AWV aan bestuurders om ook de radio aan te zetten in tunnels, zodat noodmeldingen hen meteen bereiken. Uiteraard is het belangrijk om de lichten te activeren, de snelheidslimiet te respecteren en nooit te stoppen in tunnels - tenzij het niet anders kan, bijvoorbeeld bij file of een noodgeval.

Minister Peeters zet verder in op het verhogen van de veiligheid in tunnels. Zo werden vorig jaar slagbomen en verkeerslichten geplaatst aan vijf tunnels op het drukke trans-Europese wegennet, de zogenaamde TEN-T-tunnels. Bij incidenten kunnen tunnels afgesloten worden en wordt het verkeer veilig omgeleid.

Bij de Beverentunnel werd ook het systeem van tunneldosering ingevoerd. Bij filevorming wordt (tijdelijk) het aantal beschikbare rijstroken beperkt om de staart van de file uit de tunnel te halen. De file vormt zich dan niet meer in de tunnel maar ervoor, zodat het verkeer wel nog vlot door de tunnel kan blijven rijden.

In 2022 wordt ook verder geïnvesteerd in de Vlaamse tunnelinfrastructuur. “We starten met de totaalrenovatie van de Leonardtunnel en de gefaseerde renovatie van de Vierarmentunnel. Ook wordt gestart met de vernieuwing van de verlichting en de wandbekleding van de Kennedytunnel,” bevestigt minister Peeters.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief