Nieuws

6 mei 2021

Commissie Mobiliteit keurt continuïteit van de dienstverlening bij De Lijn goed

Vandaag werd in de commissie Mobiliteit en Openbare Werken het ontwerp van decreet over de continuïteit van de dienstverlening bij de Lijn besproken en goedgekeurd. Vlaams minister Lydia Peeters wil dat er bij stakingen een aangepast vervoersaanbod is zodat de burger op zijn geplande bestemming geraakt. Reizigers worden 24 uur vooraf op de hoogte gebracht van de aangepaste dienstverlening. 

In maart 2021 gaf de Vlaamse Regering het ontwerpdecreet rond de continuïteit van de dienstverlening bij De Lijn in geval van staking groen licht. Het ontwerpdecreet werd vandaag goedgekeurd in de commissie en gaat nu richting de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement waar het nog voor het zomerreces ter stemming wordt voorgelegd.

Reizigers centraal

Vlaams minister Lydia Peeters: “Voor mij telt de reiziger. Een meisje dat op haar bus wacht moet op school geraken. Iemand die dagdagelijks de bus neemt voor zijn/haar woon-werkverkeer moet kunnen rekenen op het openbaar vervoer. Een gepensioneerde die een bezoek wil brengen aan een familielid in een rust- of ziekenhuis moet dat kunnen met de bus. Ik laat de reizigers niet in de kou staan.”

Continuïteit van de dienstverlening

Het ontwerp van decreet creëert een aangepast vervoersaanbod tijdens stakingen, rekening houdend met de beschikbare personeelsleden die ervoor kiezen om niet deel te nemen aan de staking en dus te werken. Minister Peeters koos voor deze regeling omdat op deze manier de rechten van de reizigers verzoend worden met het stakingsrecht en het recht op werk.

De regeling gaat minder ver dan het opleggen van een minimale of gegarandeerde dienstverlening Personeelsleden worden tijdens een staking dus niet opgevorderd om te werken.

Hoe werkt het systeem:

  • Een staking moet minstens 8 werkdagen vooraf worden gemeld
  • Werknemers krijgen tot 72 uur voor de start van een stakingsdag de tijd om te laten weten of ze deelnemen aan de staking; deze melding is verplicht.
  • Rekening houdend met de beschikbare personeelsleden zal De Lijn een vervoersaanbod uittekenen en dit ten laatste 24 uur voor de staking meedelen aan het publiek.
  • Stakende werknemers die zich niet aan de regels houden door bijvoorbeeld werkwillige collega’s of reizigers de toegang te belemmeren, of schade aan te richten kunnen een sanctie krijgen.
Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit: “Ik wil duidelijk stellen dat het stakingsrecht niet ter discussie wordt gesteld. Maar dit recht belet niet dat er maatregelen worden genomen opdat elke reiziger zich zo probleemloos mogelijk kan verplaatsen wanneer een staking de dienstverlening van het openbaar vervoer in het gedrang brengt. Het systeem werd eerder al ingevoerd bij de NMBS en doorstond de toets van het Grondwettelijk Hof. “
Marino Keulen, Vlaams Parlementslid: “Deze goedkeuring betekent een enorme stap voorwaarts voor de dienstverlening en dus voor de reiziger. Dat is wat het openbaar vervoer moet bieden: zekerheid én betrouwbaarheid. Niemand wil reizigers aan hun lot overlaten. Niemand wil dat een buschauffeur op een stakingsdag met een lege bus rondrijdt terwijl ergens anders schoolkinderen in de kou wachten omdat hun bus niet komt opdagen. Het is dus een goede zaak dat De Lijn het voorbeeld van de NMBS en Infrabel volgt.”

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief