Nieuws

10 juli 2020

Corona-premie voor autobus- en autocarsector en overbruggingskredieten aan de taxi-, autobus en autocarsector

De taxisector en de autobus- en autocarsector zijn belangrijke schakels in ons vervoerssysteem. De vraag naar taxi- en busvervoer viel ten gevolge van de corona-crisis zwaar terug en de economische impact is zeer groot. Daarom keurde de Vlaamse regering op voordracht van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) en Vlaams viceminister-president en Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) een reeks aan steunmaatregelen goed in de vorm van een premie en achtergestelde leningen.

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld): “Het is belangrijk dat deze mobiliteitssectoren ook in de toekomst hun rol kunnen blijven innemen in ons vervoerssysteem. De voorziene steunmaatregelen moeten de sector ademruimte bieden en hen ondersteunen zodat ze na deze moeilijke periode actief kunnen blijven.”

Vlaams minister van Economie en Werk Hilde Crevits (CD&V): “De voorbije maanden lagen het taxiverkeer en de busritten bijna volledig stil, nu komt dat stilaan weer op gang. In een sector waar de vaste kosten voor de voertuigen vaak hoog oplopen, is een steunmaatregel dan ook meer dan welkom. Met onder andere de achtergestelde leningen zorgen we er met ons economisch instrumentarium voor dat bedrijven de financiële ruimte krijgen om verder actief te blijven zonder hun aantal voertuigen te moeten afbouwen.”

Autobus- en autocarsector: premie en overbruggingskrediet

De autobus- en autocarsector kende een omzetdaling van ongeveer 80%, doordat tal van busritten voor scholen en bedrijven wegvielen en busritten in de vrijetijdssector niet mogelijk waren. Deze sector is tegelijk een zeer kapitaalintensieve sector (voertuigenpark en infrastructuur). De steunmaatregelen zijn dan ook bedoeld als tussenkomst in de vaste kosten die de sector moest blijven dragen gedurende deze periode. Voertuigen zijn de belangrijkste vaste kost voor de autobus- en autocarsector en daarom zijn de steunmaatregelen gebaseerd op de aankoopprijs van de autobussen en autocars.

Hiermee wordt niet minder dan 15,5 miljoen euro zuurstof gepompt in de autobus- en autocarsector via premies. De premie wordt berekend op basis van de aankoopwaarde van de voertuigen die worden ingezet voor het bijzonder geregeld vervoer en het ongeregeld vervoer. Op die manier wordt er rekening gehouden met de omvang van elke onderneming en krijgen grote en kleine bedrijven in verhouding dezelfde ondersteuning. Autobus- en autocarbedrijven die in aanmerking wensen te komen voor deze premie, kunnen vanaf 17 juli 2020 een aanvraag indienen via: https://www.vlaanderen.be/coronasteun-voor-de-autobus-en-autocarsector-en-de-taxisector. Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 31 augustus 2020.

Daarnaast zal PMV/z in naam en voor rekening van het Vlaamse Gewest een achtergestelde coronalening aanbieden voor kredietbedragen vanaf 5.000 euro en minder dan 25.000 euro. Voor kredieten van 25.000 euro en meer kunnen bedrijven terecht bij de bestaande achtergestelde coronalening van PMV/z. Deze leningen moeten ten vroegste na 2 jaar worden afbetaald, waardoor er extra ademruimte wordt gegeven aan de sector om er bovenop te komen. Autobus- en autocarbedrijven kunnen een lening bekomen op basis van hun voertuigpark. Het maximaal kredietbedrag bedraagt maximaal 1,5% van de aankoopwaarde van de in aanmerking komende voertuigen.

Het totaal pakket dat men kan ontvangen mag nooit meer bedragen dan 200.000 euro per autobus- of autocarbedrijf aangezien Europa dit als maximale grens heeft opgelegd en aangezien het anders als staatssteun aanzien wordt.

Taxisector: overbruggingskrediet

De taxisector is tijdens de coronacrisis blijven rijden maar desondanks kende de sector een omzetdaling van meer dan 90%. Om ook hier de toekomst te verzekeren en gezien hun specifieke rol in het kader van basisbereikbaarheid, wordt er een overbruggingskrediet voorzien. De voertuigen zijn de belangrijkste vaste kost voor taxibedrijven en bedrijven die voertuigen verhuren met bestuurder en net daarom zijn de steunmaatregelen voor deze sector gebaseerd op de omvang van hun wagenpark.

Bedrijven die in aanmerking wensen te komen voor deze achtergestelde lening dienen vanaf 17 juli 2020 tot ten laatste 31 augustus 2020 een aanvraag in via https://www.vlaanderen.be/coronasteun-voor-de-autobus-en-autocarsector-en-de-taxisector. Het maximale kredietbedrag voor de achtergestelde lening bedraagt 2.000 euro per voertuig. Op deze manier wordt er rekening gehouden met de omvang van elk taxibedrijf.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief