Nieuws

31 augustus 2022

De concessie laadinfrastructuur kan van start gaan

De concessies voor de uitrol van publiek toegankelijke laadpunten op openbaar domein in Vlaamse steden en gemeenten kan van start gaan. De Vlaamse Regering gunde in juli 2022 de concessie aan Electrabel (regio’s Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Limburg) en TotalEnergies Marketing Belgium NV (regio's West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant). Zij zullen elk instaan voor de uitrol van laadpunten van normaal vermogen in die specifieke regio’s. De start heeft vertraging opgelopen door een procedure bij de Raad van State. Gisteren heeft de Raad van State die vordering tot schorsing onontvankelijk verklaard.

Op 12 april werd het bestek gelanceerd waarmee laadpaalexploitanten werden gezocht om voor heel Vlaanderen publieke laadpunten voor elektrische wagens op het openbare domein uit te rollen. Deze exploitanten zullen ervoor zorgen dat er laadpunten op vraag van de burgers (paal volgt wagen), op basis van data (paal volgt paal) en op strategische locaties (op vraag van steden en gemeenten) geïnstalleerd worden. De steden Antwerpen, Gent en Oostende hebben er vorig jaar voor gekozen om zelf in te staan voor de publieke laadpalen op hun grondgebied.

Op 15 juli heeft de Vlaamse Regering beslist over de gunning van de concessie. Daarna diende één van de andere kandidaat-uitbaters een verzoekschrift tot schorsing (zgn. UDN) in tegen die beslissing bij de Raad van State. De Raad van State heeft het verzoek tot schorsing onontvankelijk verklaard. De definitieve toewijzing en de ondertekening van de concessieovereenkomsten zullen nu zo snel mogelijk volgen zodat de uitrol kan starten. Tegelijk wordt een loket geopend voor de aanvragen in het kader van Paal volgt Wagen en worden steden en gemeenten uitgenodigd om voorstellen voor strategische locaties in te dienen via een ander digitaal loket van het departement MOW.

“Door voldoende laadinfrastructuur te voorzien, willen we het comfort voor de bestuurder vergroten”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Het is mijn ambitie om te zorgen voor de versnelde uitbouw van zowel publieke, semi-publieke als private laadpunten in Vlaanderen. Tegen 2025 moet de teller in Vlaanderen op 35.000 laadequivalenten staan en hebben we elke 25 km (ultra)snellaadinfrastructuur langs de snelwegen en grote verkeersassen.”

  • Een publieke laadpaal op het openbare domein kan er op drie manieren komen:
    Iedereen die met een volledig elektrische wagen rijdt (of hiermee in de nabije toekomst zal rijden) en zelf geen laadpunt kan installeren en niet beschikt over een publiek laadpunt in de buurt, kan een publiek toegankelijk laadpunt aanvragen via een e-loket (Paal volgt Wagen). Het grootste aantal publieke laadpalen zal via deze weg worden geplaatst.
  • Daarnaast zullen er laadpunten automatisch worden bijgeplaatst wanneer bestaande laadpalen zeer frequent worden gebruikt (Paal volgt Paal).
  • Op vraag van gemeenten kunnen aanvullend, proactief publieke laadpalen geplaatst worden op strategische locaties, bijvoorbeeld laadeilanden op parkeerpleinen bij appartementsgebouwen.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief