Nieuws

1 juni 2020

De Vlaamse regering lanceert vierluik om vermogen van bedrijven te versterken

1 juni 2020 - Covid-19 en de lockdown hebben onze bedrijven hard geraakt. Daarom ging de Vlaamse regering bij het uitbreken van de crisis meteen aan de slag om zelfstandigen en ondernemers te ondersteunen met maatregelen als de hinder- en compensatiepremie of de handelshuurlening. Nu lanceert de Vlaamse regering een vierluik dat bedrijven ook zal helpen het eigen vermogen te versterken. Zodat gezonde bedrijven ook op de langere termijn bestand zijn tegen de impact van de crisis.

Deze crisis is de zwaarste naoorlogse crisis die ons land getroffen heeft. Na de eerste crisissteunmaatregelen die bedrijven de eerste schok moesten helpen opvangen, is het nu van belang ervoor te zorgen dat zij hun solvabiliteit kunnen versterken, het zogenaamde eigen vermogen, om ook op de lange termijn hun activiteiten verder te zetten. Om bedrijven te helpen bij het ophalen van deze middelen, heeft de Vlaamse regering een vierluik van maatregelen uitgewerkt: een welvaartsfonds, een uitbreiding van de achtergestelde leningen, een uitbreiding van de win-win-lening met het vriendenaandeel en een uitbreiding van het waarborgstelsel waar bedrijven beroep op kunnen doen.

Welvaartsfonds

Op de Vlaamse spaarboekjes staan momenteel tientallen miljarden “geparkeerd”. Dit terwijl vele ondernemingen nu op zoek zijn naar vers kapitaal. Met een welvaartsfonds worden de Vlaamse spaarder en ondernemer samengebracht om onze economie een boost te geven. Concreet investeert de Vlaamse regering 240 miljoen euro in de participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) die als minderheidsaandeelhouder samen met private spelers een fonds van 500 miljoen zal opzetten.

Hierop kunnen institutionele beleggers maar ook particulieren intekenen in de vorm van kapitaalsparticipaties en achtergestelde leningen. Zo activeren we slapend spaargeld. Activeren in plaats van parkeren. Particulieren genieten hierbij van een dubbel voordeel:

- De eerste 3 jaar geniet de investeerder van een fiscaal voordeel van 2,5% per jaar met een maximum van 1.000 euro per belastingplichtige;

- De aandelen in het fonds zullen bij erfenis overgaan mits een recht van 3% en niet meegenomen worden in de globalisatie van het vermogen.

Achtergestelde leningen

De Vlaamse regering had eerder al 250 miljoen euro geïnvesteerd in PMV om achtergestelde leningen op drie jaar aan te bieden aan start-ups, scale-ups, KMO’s en zelfstandigen en hen zo te voorzien van de nodige financiële buffers. Wegens de grote vraag wordt dit instrument nu nogmaals verhoogd met nog eens 250 miljoen.

Win-winlening en vriendenaandeel

De win-winlening laat particulieren toe om een achtergestelde lening te geven aan ondernemingen. Begin mei werd al beslist om de win-winlening te versterken en uit te breiden met een flexibelere looptijd een hoger leningsplafond en een hoger eenmalig fiscaal voordeel bij definitief verlies.

Vandaag wordt deze win-winlening nog verder uitgebreid met het “vriendenaandeel”. Daardoor wordt het niet enkel mogelijk om te investeren via een achtergestelde lening, maar is er ook de optie van een kapitaalsparticipatie.

Bij deze kapitaalsparticipaties gelden dezelfde bedragen als bij de achtergestelde lening. Het “vriendenaandeel” is een maximale participatie van 50.000 euro waarbij het fiscaal voordeel vastgelegd wordt op 2,5% gedurende vijf jaar. Om het instrument ook bruikbaar te maken voor kleine familiale aandeelhouders, coöperatieven en nieuwe burgerinitiatieven wordt het daarbij bovendien ook toegelaten dat kleine aandeelhouders (met een aandeel van maximaal 10% voor de kapitaalsverhoging) kapitaal verstrekken onder de vorm van vriendenaandelen.

Waarborgen

Drie types van waarborgen zullen door de Vlaamse regering verstrekt aan bedrijven om bankfinanciering op te halen. Waarbij deze waarborgen complementair zijn aan die van het federale niveau:

- Door PMV wordt een waarborg verstrekt van 75% voor een lening of leasing tot 1,5 miljoen euro.

- De Vlaamse regering heeft voor 100 miljoen extra waarborgcapaciteit uitgetrokken voor overbruggingskredieten. Voor deze crisiswaarborgen geldt een gehalveerde premie van 0,25%. Momenteel is er 400 miljoen beschikbaar maar de Vlaamse regering zal deze capaciteit optrekken indien nodig.

- Voor waarborgen boven 1,5 miljoen euro, beschikt PMV met Gigarant over een waarborgcapaciteit die door de Vlaamse regering is verdubbeld tot 3 miljard euro.

Meer informatie vindt u weldra hier: https://www.pmv.eu/nl/maatregelen-van-pmv-tegen-de-impact-van-het-coronavirus

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief