Nieuws

27 maart 2023

De Vlaamse Waterweg nv start publiek-private samenwerking voor beweegbare bruggen

De Vlaamse Waterweg nv schakelt op initiatief van Vlaams minister van Mobiliteit en openbare Werken Lydia Peeters een versnelling hoger in de aanpak van beweegbare bruggen die aan vervanging toe zijn. “Met een publiek-private samenwerking (PPS) zullen tegen 2030 een 30-tal beweegbare bruggen over heel Vlaanderen vervangen worden”, aldus minister Peeters. Voorafgaand aan de opstart van de marktprocedure voor het aanstellen van een PPS-opdrachtnemer in 2024, start De Vlaamse Waterweg nv met een marktverkenning om de aanpak voor te leggen aan de sector.

Binnen het programma ‘Asset Management‘ voorziet De Vlaamse Waterweg nv de vernieuwing van
een 30-tal beweegbare bruggen die vanwege hun toestand aan vervanging toe zijn en in aanmerking komen voor een publiek-private samenwerking.

Omdat deze bruggen ook deel uitmaken van het programma ‘Bediening op afstand’ zullen ze gelijktijdig uitgerust worden met de installaties om ze geschikt te maken voor bediening op afstand. Zo kan De Vlaamse Waterweg nv het streefdoel om vanaf 2032 al haar beweegbare kunstwerken (bruggen, sluizen, stuwen en pompinstallaties) vanop afstand te bedienen op schema houden.

Daarnaast biedt het project ook de opportuniteit om samen met de lokale besturen plaatselijk de
verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid te verhogen en eventuele doorstromingsproblemen
rondom de bruggen aan te pakken.

Specifiek in functie van deze te vervangen beweegbare bruggen wordt nu een publiek-private
samenwerking (PPS) uitgerold.

Publiek-private samenwerking voor het vernieuwen van infrastructuur is niet nieuw. Ook voor de
verhoging van de bruggen over het Albertkanaal werd gekozen voor deze aanpak. Momenteel loopt er ook een vergelijkbare publiek-private samenwerking voor de vernieuwing van een 50-tal vaste
bruggen, gecoördineerd door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “We kampen in Vlaanderen met een historische onderhoudsachterstand van onze bruggen en tunnels. Vele zijn sterk verouderd waardoor de veiligheid in het gedrang komt. Omdat voor mij die veiligheid maar ook betrouwbaarheid absoluut primeert doe ik deze legislatuur een grote inhaalbeweging in het herstellen en vervangen. We werken met een plan van aanpak 2020-2030 waarvoor we deze legislatuur een bedrag van 1,6 miljard euro uittrekken om te voorzien in renovatie, onderhoud en modernisering. Gezien de logistieke complexiteit van de opdracht kiezen wij ervoor om grootschalige PPS-opdrachten op te zetten. Hiermee maken we gebruik van de know-how en innovatie van de markt. Zo kunnen we een versnelling hoger schakelen in de aanpak van de onderhoudsachterstand van onze infrastructuur enerzijds en anderzijds de afstandsbediening van de beweegbare bruggen versneld uitrollen.”
“Bij de publiek-private samenwerking voor de beweegbare bruggen, wordt specifiek ingezet op het wegwerken van de onderhoudsachterstand, afstandsbediening en kwaliteitsvolle infrastructuur voor de verschillende weggebruikers. Deze bruggen liggen verspreid over Vlaanderen, maar worden allemaal beheerd door De Vlaamse Waterweg nv”, vult Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv aan.

Hoe werkt een publiek-private samenwerking?

In tegenstelling tot een klassieke openbare aanbesteding, waarbij de overheid het project tot in detail ontwerpt en via een bestek voorschrijft, worden bij een publiek-private samenwerking (PPS) de krachten van de overheid met private ondernemingen gebundeld om tot een beter en efficiënter
resultaat te komen. De overheid definieert de randvoorwaarden voor elke brug en staat in voor het
operationeel beheer van haar infrastructuur, en de private partner is verantwoordelijk voor het
ontwerp, de bouw, de financiering én het onderhoud. Deze vorm van PPS heet DBFM, wat staat voor
Design, Build, Finance & Maintain.

De private partner vroeg in het project betrekken, biedt meerdere voordelen. Het wordt immers
mogelijk om reeds vanaf de conceptfase de inzichten van de aannemer mee te nemen, in tegenstelling tot bij een klassiek proces, waar deze pas na afronding van het ontwerp aan het licht komen. Dit verhoogt de kwaliteit en efficiëntie en kan ook een positieve impact hebben op de kostprijs, de uitvoeringstermijn en de hinder voor de omgeving. Door de opdrachtnemer voor een langere termijn verantwoordelijk te maken voor het onderhoud wordt hij extra gestimuleerd om tijdens het ontwerp en het bouwen een kwaliteitsvolle uitvoering na te streven.

Samenwerking binnen de Vlaamse overheid

Voor de aanpak van deze publiek-private samenwerking slaat De Vlaamse Waterweg nv de handen in elkaar met De Werkvennootschap. Elk met hun specifieke expertise, bundelen ze samen de krachten om dit project optimaal te coördineren en realiseren.

De Werkvennootschap en De Vlaamse Waterweg nv organiseren momenteel een marktverkenning om de aanpak voor te leggen aan de sector, vooraleer in 2024 de marktprocedure op te starten voor de selectie van een opdrachtnemer. Ondertussen wordt voor elke brug een dossier opgemaakt in functie van de afstemming met de stakeholders en als vertrekbasis voor de publiek-private samenwerking. Nog deze legislatuur zal de selectie van deelnemers aan de marktprocedure aan de Vlaamse Regering worden voorgelegd.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief