Nieuws

17 september 2021

Ecologisch en verkeersveilig transport ondersteunen in kader van verkeersveiligheid en klimaatuitdagingen

Steeds meer bedrijven zetten de stap naar ecologische en veilige transportmiddelen. Daarom subsidieert Vlaanderen sinds 2017 een pakket aan investeringen die deze stap versnellen. In 2021 kreeg dit pakket een update. Nieuwe steunaanvragen kunnen via de VLAIO-website in de interactieve webapplicatie Ecologisch en Veilig Transport worden ingediend.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld): “Groene, veilige en moderne voertuigen zijn de toekomst. Om een versnelling te realiseren op dit vlak, vind ik het dan ook belangrijk om de transporteurs hierbij verder te ondersteunen. Veiligheid is voor mij prioritair. De software veiligheidsvoorzieningen die kunnen gesubsidieerd worden, denk maar aan dodehoekdetectoren, moeten we dan ook zo snel als mogelijk verder uitrollen.”

Vlaams minister van innovatie Hilde Crevits (CD&V): “Het is goed dat we de webapplicatie via VLAIO verder kunnen inzetten om op een gemakkelijke manier de bedrijven toegang te geven tot deze overheidsmaatregel. Op die manier wordt de subsidiemaatregel toegankelijk voor iedereen die investeert in een duurzaam en veilig transport. Verduurzaming van ons transport wordt een belangrijke uitdaging, Vlaanderen en VLAIO nemen hier dan ook hun verantwoordelijkheid.”

5.000 euro steun per voertuig

De subsidie is bedoeld voor kmo’s en grote ondernemingen met minstens 1 vrachtwagen voor goederenvervoer. Per voertuig kan men tot 5.000 euro steun ontvangen. Het subsidiebedrag per onderneming is maximaal 100.000 euro voor drie opeenvolgende kalenderjaren samen. De steun bedraagt 30% of 80% van de uitgaven van in aanmerking komende maatregelen. Voor de aanvraag 2021 is er een nieuwe maatregelenlijst van toepassing.

Wat komt in aanmerking voor subsidie?

Voor maatregelen die de omschakeling naar een meer veilig en ecologisch transport ondersteunen kan een subsidie worden aangevraagd. Het gaat over de uitgaven voor aankoop, huur of leasing van:

  • Rij-assistentiesystemen ter bevordering van energiezuinig en verkeersveilig rijgedrag;
  • Extra veiligheidsvoorzieningen die verder gaan dan de wet voorschrijft;
  • Extra voorzieningen met een positieve impact op het milieu en op de geluidslast;
  • Maatregelen ter bevordering van de efficiëntie;
  • Maatregelen ter bevordering van de ergonomische vormgeving van de bestuurdersplaats;
  • Maatregelen ter vermijding van diefstal.

Concreet gaat het om veiligheidsvoorzieningen zoals dodehoekdetectoren, camerasystemen, aslastmeters en remsystemen. Komen ook in aanmerking: aerodynamische maatregelen en rij-assistentiesystemen zoals systemen voor bandenspanningscontrole en rijstrookassistentie dat vrachtwagens op koers houdt om ongevallen te vermijden.

Aangepaste lijst maatregelen

De subsidie wordt gefinancierd door het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken vanuit de provisie voor de kilometerheffing. De subsidie kan aangevraagd worden via het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). De voorbije periode werd bekeken of de maatregelen nog steeds hun beoogde doel bereiken. Voor een groot deel van de maatregelen was dat het geval. Voor een aantal maatregelen werd het subsidiepercentage verlaagd. Een aantal maatregelen worden niet meer gesteund vanaf de aanvraag 2021. Online vindt u alle aangepaste informatie.

Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Ik moedig alle bedrijven aan om beroep te doen op deze subsidiemaatregel. Samen kunnen we meer dan alleen. Ik reik dan ook de hand naar bedrijven om samen werk te maken van de modal én mental shift en van een slim en duurzaam mobiliteitsbeleid en er samen voor te zorgen dat onze mobiliteit een veilige mobiliteit is.”

Alle informatie en de webapplicatie voor de subsidieaanvraag vindt u op: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/subsidie-voor-ecologischen-veilig-transport

Contact: Vlaamse infolijn bel 1700 of ecologischenveiligtransport@vlaanderen.be

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief