Nieuws

19 april 2022

Eerste spade in de grond voor 'De Vlecht' in Waregem

Vandaag is het Agentschap Wegen en Verkeer gestart met de eigenlijke werken voor de heraanleg van de kruising van de E17 met de Expresweg (N382) in Waregem. Het op-en afrittencomplex wordt volledig heringericht als een ‘Vlecht’ om de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters stak eerder vandaag een eerste spade in de Waregemse grond.

Vandaag is het Agentschap Wegen en Verkeer gestart met de eigenlijke werken voor de heraanleg van de kruising van de E17 met de Expresweg (N382) in Waregem. Het op- en afrittencomplex wordt volledig heringericht als een ‘Vlecht’ om de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren. Minister Peeters stak eerder vandaag een eerste spade in de Waregemse grond.

Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Nu de voorbereidende werken achter de rug zijn, kan de herinrichting van het complex echt van start gaan. De komende maanden wordt dit knooppunt volledig opnieuw ingericht. Natuurlijk zal er een periode van verkeershinder zijn tijdens de werken, maar nadien verloopt het verkeer hier veel vlotter en vooral veiliger dan vandaag. En niet alleen op de Expresweg, ook de files op de afritten van de snelweg zijn vanaf dan verleden tijd. En dat alles dankzij een voor ons land volledig nieuw infrastructuurtype waarbij onteigeningen beperkt konden gehouden worden, waardoor er geen waardevolle industriegrond moest opgeofferd worden en de totale kostprijs kan beperkt blijven tot € 5,15 miljoen (incl. BTW).”

Eerste grote fase gestart

De afgelopen maanden was er al bedrijvigheid aan het op- en afrittencomplex van de E17 in Waregem. Midden februari startte de aannemer met fase 1, nl. het rooien van bomen en voorbereidende grondwerken. Vandaag zijn de echte infrastructuurwerken gestart waarbij er eerst aan de kant van Anzegem wordt gewerkt, en dit tot midden juni 2022. Daarna is de overkant (de kant van Waregem) aan de beurt. Als alles volgens planning verloopt, zitten de werken erop tegen midden september 2022.

Omleidingen

De Expresweg wordt tijdens de werken volledig afgesloten. Al het verkeer tussen Anzegem en Waregem, zowel fietsers, bussen als auto’s, moet een omleiding volgen. Fietsers rijden om via de brug van de Wortegemseweg. De omleiding voor auto’s loopt via de omliggende gewestwegen. Tot midden juni zijn de op- en afritten van de E17 aan de kant van Anzegem (de oprit richting Gent en de afrit komende van Kortrijk) afgesloten.

Op dit kaartje staat de verkeerssituatie voor fase 2 van 19 april tot midden juni.

Einde aan fileproblemen

Het complex van de E17 in Waregem wordt op een slimme manier opnieuw ingericht als een Diverging Diamond Interchange (zoals de Amerikaanse term luidt). Bij ons beter gekend als een ‘Vlecht’. In de toekomst wordt het verkeer op de Expresweg vóór de brug naar de andere weghelft geleid. Achter de brug kruisen de twee rijrichtingen elkaar opnieuw, zodat iedereen weer op zijn weghelft rijdt. Deze techniek zorgt ervoor dat het autoverkeer dat de snelweg op wil rijden maar één verkeerslicht tegenkomt in plaats van twee. Het verkeer op de Expressweg verloopt een stuk vlotter en ook de fileproblemen tot op de snelweg zijn opgelost. Het was een burger die eind 2016 contact opnam met AWV en wees op de Diverging Diamond Interchange techniek, die vooral in de Verenigde Staten wordt toegepast. AWV had toen reeds een studiebureau aangesteld om een oplossing uit te werken voor het complex E17-N382 en liet het studiebureau vervolgens ook nagaan of deze techniek toepasbaar was voor Waregem. En inderdaad, na simulaties en grondig onderzoek bleek dat die DDI-techniek de beste oplossing is voor Waregem. De doorstroming en de verkeersveiligheid zullen sterk toenemen, met nog reservecapaciteit voor toekomstige toename van het verkeer. Er zijn bovendien praktisch geen grondverwervingen nodig, zodat geen waardevolle industriegrond moet opgeofferd worden. De herinrichting gebeurt dus binnen het snelwegdomein, zodat de bestaande weginfrastructuur grotendeels kan behouden blijven en de brug, na kleine herstellingswerken en aanpassingen, kan hergebruikt worden. Voor dit dossier was dan ook geen RUP en geen MER-procedure noodzakelijk.

De DDI kreeg al snel de naam ‘de Vlecht’ en zal de eerste in België zijn. In Wallonië volgt later dit jaar een tweede exemplaar.

Benieuwd naar de ‘Vlecht’?

Bekijk deze video of bekijk hier de toekomstbeelden in 3D.

Werken in de omgeving

Naast de werken in Waregem wordt er nog op andere locaties in de buurt gewerkt door Wegen en Verkeer. In februari werd gestart met de herinrichting van het kruispunt van de Ringlaan (N36) met de Kortrijkse heerweg. En later dit jaar is ook het kruispunt ‘Belgiek’ van de Vichtsesteenweg (N36), ook in Deerlijk, aan de beurt. De timing van de werken aan de Vlecht werden ruim op voorhand zorgvuldig afgestemd met de naburige gemeenten om de hinder zoveel mogelijk te beperken en te vermijden dat omleidingen zouden leiden langs wegen waar andere wegenwerken gepland staan.

Meer weten?

Actuele informatie over het project vindt u op wegenenverkeer.be/devlecht.


Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief