Nieuws

14 februari 2024

Emissievrije voertuigen kunnen binnenkort meer ton vervoerenBinnenkort mogen combinaties van voertuigen, aangedreven door een emissievrije trekker, op Vlaamse wegen een maximale toegelaten massa (MTM) van 46 i.p.v de gangbare 44 ton hebben. De MTM voor emissievrije combinaties verhoogt dus met maximaal 2 ton. Dat heeft de Vlaamse Regering op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters principieel goedgekeurd. “Met deze aanpassing in de wetgeving gaan we verder dan Europese regelgeving en komen we tegemoet aan een vraag van de transportsector”, zegt minister Peeters. De wijziging maakt deel uit van een grondige update van de regelgeving rond massa’s.

Sinds de zesde staatshervorming zijn de gewesten wat betreft het verkeersveiligheidsbeleid bevoegd voor de regelgeving inzake maximaal toegelaten massa (MTM) en massa's over de assen van de voertuigen die gebruik maken van de openbare wegen. De wetgeving geldt voor zowel voertuigen als combinaties van voertuigen. In de loop der jaren heeft deze regelgeving talloze wijzigingen ondergaan waardoor ze moeilijk te lezen werd. Sommige bepalingen zijn ook niet meer in lijn met de Europese regels en moeten dan ook aangepast worden. Daarom past Vlaanderen de wetgeving rond massa’s van voertuigen op meerdere punten aan, gebundeld in één nieuw besluit van de Vlaamse Regering. De nieuwe regelgeving legt ook duidelijker uit hoe omgegaan moet worden met de vele verhogingen die toegekend worden voor onder meer de brugformule, milieuvriendelijke aandrijvingen, remvertragers en een versterkt chassis.

Verder dan Europese regelgeving

De maximaal toegelaten massa (MTM) voor emissievrije voertuigen (waterstof/batterij/elektrisch) die gebruik maken van de Vlaamse wegen verhoogt in Vlaanderen met maximaal 2 ton én voor voertuigen op emissiearme brandstoffen (CNG/LNG) met maximaal 1 ton. De MTM is de maximale massa waarmee het voertuig zich op de openbare weg mag begeven en houdt enerzijds rekening met de bescherming van de infrastructuur en de verkeersveiligheid én anderzijds met de individuele technische beperkingen van het voertuig in kwestie. De aanpassing aan de wetgeving bouwt voort op Europese regelgeving die de toegestane massa voor voertuigen bepaalt. Die geeft emissievrije combinaties met een MTM tot 40 ton extra tonnages. Vlaanderen voert dat met die regelgeving nu ook in voor combinaties tot 44 ton. Deze aanpassing gebeurt op basis van een nieuwe brugformule. Hoe langer de combinatie, hoe hoger de wettelijk toelaatbare maximummassa (met een maximum van 44 ton).

Vlaams minister Lydia Peeters: “Emissievrije voertuigen wegen vaak meer dan andere voertuigen. We passen de regelgeving aan om dit concurrentieel nadeel weg te werken ten opzichte van voertuigen op traditionele brandstoffen. Op die manier komt er een level playing field voor zero-emissie vrachtvervoer. We bevorderen zo het gebruik van milieuvriendelijke voertuigen in het transport én verminderen hiermee de impact op het milieu. Daarnaast hebben we bij het vastleggen van de nieuwe regelgeving ook rekening gehouden met de impact op onze infrastructuur én met de verkeersveiligheid.”
Frederic Keymeulen, beleidsmedewerker Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV): “TLV pleit al langer om de huidige maten en gewichten van emissievrije voertuigen aan te passen zodat er geen laadcapaciteit verloren gaat ten opzichte van een dieselvrachtwagen. Deze verhoging van de maximaal toegelaten massa met 2 ton voor emissievrije combinaties tot 44 ton is voor TLV een belangrijke eerste stap.”

Nieuwe term: wettelijk toelaatbare maximummassa (WTMM)

Elk voertuigonderdeel of voertuig heeft steeds een door de fabrikant bepaalde technisch toelaatbare maximummassa. Vanzelfsprekend is dat een absoluut maximum dat nooit overschreden mag worden. Om de wetgeving te verduidelijken, wordt nu de term wettelijk toelaatbare maximummassa (WTMM) geïntroduceerd. Die verwijst naar de maximale massa die wettelijk is toegestaan en nooit overschreden kan worden. De WTMM wordt door de wetgever bepaald, rekening houdend met onder meer de draagkracht van de wegen en de bruggen. Dat maximum is ingesteld ter bescherming van de infrastructuur en ter bevordering van de verkeersveiligheid. De term maakt onderscheid van de technisch toelaatbare maximummassa die verwijst naar de technische maximale draagkracht bepaald per voertuig. De laagste van beide geldt hierbij als de absolute maximumgrens en wordt ook de maximaal toegelaten massa (MTM) genoemd.

Aangepaste brugformule

De brugformule, die mee de toegelaten massa per voertuig bepaalt in functie van de totale asafstand, wordt ook aangepast. Vlaanderen berekent voortaan de massa op basis van de afstand tussen de eerste as en de laatste as. Deze rekenwijze is eenduidiger en eenvoudiger te handhaven. Om toch rekening te houden met de verschillende opbouw van de getrokken voertuigen zijn er 2 formules, één voor combinaties met 2-assige en één voor combinaties met 3-assige getrokken voertuigen. Bij combinaties van voertuigen tot 40 ton moet de brugformule niet meer worden toegepast.

Verder regelgevend traject

Na deze principiële goedkeuring door de Vlaamse Regering wordt nog advies gevraagd aan de raadgevende commissie administratie-nijverheid en aan de Raad van State. Daarna volgt een definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering.
Eerder heeft Vlaanderen de MTM voor voertuigcombinaties onder bepaalde omstandigheden al verhoogd naar maximaal 50 ton. Lees meer hierover op: https://www.vlaanderen.be/tonnageverhoging-voor-vr....

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief