Nieuws

5 augustus 2021

Examencentra zullen kunnen optreden tegen fraude tijdens rijexamen

Vlaams minister Lydia Peeters: "In de context van de verkeersveiligheid kunnen we dergelijke praktijken niet tolereren"

De Vlaamse Regering heeft op initiatief van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters enkele aanpassingen aan de Vlaamse rijopleiding en -examens definitief goedgekeurd. De nieuwe regelgeving treedt in werking op 1 september 2021. “Belangrijkste maatregel is de uitwerking van een reglement waarmee examencentra zullen kunnen optreden tegen personen die fraude plegen tijdens het rijexamen”, zegt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit. “Uit overleg met de sector is gebleken dat personen en organisaties steeds inventiever worden om te slagen voor het examen. De examencentra stonden tot op heden vrij machteloos tegen dergelijke praktijken. Nu zullen ze personen die zich niet aan de spelregels houden tijdelijk kunnen uitsluiten.” 

Fraude bij examens strenger bestraffen

De nieuwe regelgeving maakt het vanaf 1 september mogelijk om onregelmatigheden en fraude (of pogingen daartoe) voor, tijdens of na het theorie- of praktijkexamen strenger te bestraffen. Verbale of fysieke agressie of het niet naleven van richtlijnen of instructies van examinatoren of andere medewerkers kunnen voortaan bestraft worden door een tijdelijke uitsluiting van de examens. Dit geldt zowel voor kandidaten en begeleiders: 

“In de context van de verkeersveiligheid kunnen we dergelijke praktijken niet tolereren”, zegt minister Peeters. “Samen met onze administratie volgen we ook een aantal specifieke dossiers rond gesjoemel met bekwaamheidsattesten. Dit zijn de attesten die worden uitgereikt door rijscholen nadat er twintig uur scholing werd gevolgd, en waarmee een voorlopig rijbewijs kan worden aangevraagd. Zo zal vanaf 1 september voor de instellingen die instaan voor het afnemen van examens de verplichting gelden om de documenten elektronisch mee te delen aan het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.”

Niet-erkend buitenlands rijbewijs: eerst scholing en daarna pas examen 

Houders van een niet-erkend buitenlands rijbewijs en houders van een erkend buitenlands rijbewijs dat niet voldoet aan de andere voorwaarden voor de vrijstelling voor het theoretisch en praktisch examen zullen niet langer een vrijstelling van scholing krijgen. Door deze wijziging worden houders van een niet-erkend buitenlands rijbewijs aan dezelfde verplichtingen als alle andere kandidaten onderworpen. Dit betekent dat zij ook minstens drie maanden moeten oefenen met een voorlopig rijbewijs en dat ze verplicht 6 u rijles moeten volgen als ze tweemaal niet slagen voor het praktijkexamen. Op deze manier worden de regels voor alle kandidaten dezelfde en komt dit de veiligheid tijdens het examen ten goede.

Kandidaten met een beperking

Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat de examencentra en de instellingen die het terugkommoment aanbieden, dienen te voorzien in redelijke aanpassingen voor kandidaten en deelnemers met een beperking. “Iedereen verdient een gelijke en eerlijke kans”, aldus minister Peeters.  

“Fraudebestrijding vormt een belangrijk aandachtspunt in de examencentra en de aanpak hiervan wordt voortdurend geëvalueerd en bijgestuurd. Een objectieve beoordeling van de rijvaardigheid is immers essentieel voor een betere verkeersveiligheid. Het fraudereglement geeft ons in dit kader een krachtig bijkomend instrument”, aldus Sofie Vanhout, woordvoerder van (sectorfederatie) GOCA Vlaanderen.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief