Nieuws

29 mei 2020

Extra 10,8 miljoen euro voor opwaarderen van spoorlijn L204

De Federale overheid, Infrabel en de Vlaamse overheid bereikten een principieel akkoord waardoor 10,8 miljoen euro extra wordt toegewezen aan het opwaarderen van goederenspoorlijn L204. Door het voorzien van spoorkokers onder de R4 en E34 wordt een nieuwe stap genomen in het doortrekken van spoorlijn 204 naar Terneuzen. Op termijn zal deze investering bijdragen aan de realisatie van personenvervoer tussen Gent-Zelzate-Terneuzen. Deze spoorlijn vormt ook een essentiële schakel in het goederenvervoer van en naar North Sea Port en de mobiliteitsplannen voor de regio rond Gent en het havengebied. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) en haar federale collega minister François Bellot (MR) zijn in dit dossier alvast tot een principieel akkoord gekomen waarbij er 10,8 miljoen extra geïnvesteerd zal worden in het opwaarderen van de spoorlijn Gent-Terneuzen.

Het dossier van spoorlijn L204 Gent-Terneuzen kent een lange historiek. Zo is L204 opgenomen in zowel de Vlaamse spoorstrategie, het Strategisch Meerjaren Investeringsplan van Infrabel als in het Vlaamse regeerakkoord. Door het samenwerken van de Vlaamse en federale overheid, het Gentse stadsbestuur, North Sea Port en Infrabel wordt nu een nieuwe stap gezet in de verdere opwaardering van spoorlijn L204.

De Federale regering besliste op 14 december 2017 dat indien er effectief Europese subsidies zouden worden ontvangen in het kader van de elektrificatie van de lijn Mol-Hamont, de federale regering de voorkeur zal geven aan de ondertekening van een bijkomend uitvoerend samenwerkingsakkoord voor de herbesteding van de vrijgemaakte federale fondsen aan het project van L204 dankzij de toekenning van de Europese subsidies.

Ondertussen werden deze Europese subsidies ontvangen. Tijdens een recent overleg tussen Vlaams minister Lydia Peeters en federaal minister François Bellot werd de eerdere beslissing van de Federale regering herbevestigd, en geconcretiseerd. Zo gaat een bedrag van 10,8 miljoen euro naar spoorlijn L204. Een bijkomend samenwerkingsakkoord tussen de Federale en Vlaamse overheid wordt nu opgemaakt, om deze beslissing administratief en juridisch te verankeren. In dit kader moet Infrabel nog financiële simulaties verwezenlijken, waarbij de federale overheid aan Vlaanderen begrip vraagt voor eventuele moeilijkheden bij de toepassing van de gewestelijke verdeelsleutel, zoals vastgelegd in het Samenwerkingsakkoord.

Infrabel en De Werkvennootschap werken nu verder concrete plannen uit, zodat deze 10,8 miljoen euro geïnvesteerd kan worden in kokers voor de spoorlijn onder de R4 en E34, rekening houdend met de impact van de Corona crisis op de omvang van deze enveloppe en de timing van de werken. De ‘spoorkokers’ maken een kruising met een eventuele toekomstige verlenging van deze spoorlijn naar Terneuzen mogelijk. De timing van het aanleggen van deze kokers zal in overleg gebeuren tussen Infrabel en De Werkvennootschap.

Met deze investering wordt er een nieuwe stap gezet richting het verlengen van de huidige spoorlijn naar Zelzate of de Nederlandse grens en het faciliteren van grensoverschrijdend spoorvervoer. In de eerste plaats is dit voor het goederenvervoer. Wat betreft het personenvervoer op deze spoorlijn, is er nog geen definitieve beslissing genomen.

Daarnaast voorziet Infrabel ongeveer 0,5 miljoen euro voor een studie m.b.t. de opwaardering van de spoorlijn en 11,1 miljoen euro voor het wegwerken van overwegen in afstemming met de ombouw van de R4. Dit zal de verkeersveiligheid in het havengebied nog verder verhogen.

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters: “Met deze investering werken we aan de toekomst van spoorlijn L204 en verzekeren we een vlotte mobiliteit in en rond North Sea Port. Op termijn kan spoorlijn L204 verlengd worden richting Nederland, en ook reizigersvervoer kan mogelijk gemaakt worden op de huidige industriële spoorlijn. In beide gevallen zal het een positieve impact hebben op de mobiliteit in de streek en een win-win zijn voor iedereen.”

Burgemeester van de stad Gent Mathias De Clercq (Open VLD) is alvast zeer tevreden met deze bijkomend investeringen: “Dit is een belangrijke nieuwe stap in de verdere uitbouw van spoorlijn 204 zowel voor goederen- als personenvervoer. We hebben daar vanuit Gent al lang voor geijverd. Het is goed dat nu concrete investeringen zullen gebeuren op het terrein, dit in het belang van de verdere goede ontsluiting van ons havengebied en de Kanaaldorpen.”

Federaal Minister voor Mobiliteit François Bellot (MR): “Ik ben tevreden dat Vlaams minister Lydia Peeters (Open VLD) de beslissing van de federale regering uit 2017 over spoorlijn 204 wenst te herbevestigen zodat bijkomende federale middelen kunnen vrijgemaakt worden voor een betere spoorontsluiting van North Sea Port. Ik roept alle betrokken partijen op om constructief te blijven samenwerken zodat de extra middelen zo vlug mogelijk kunnen geïnvesteerd worden".

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief