Nieuws

12 maart 2024

Fietsberaad wint Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs 2024

Vlaamse mobiliteitswereld verzamelt op Vlaams Congres Verkeersveiligheid in Kortrijk.

12 MAART 2024 - Fietsberaad Vlaanderen heeft met haar project Fix the Mix! Overal! de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs gewonnen. Deze jaarlijkse prijs bekroont initiatieven die met hun inspirerende aanpak een significante bijdrage leveren aan de verbetering van de verkeersveiligheid. De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken maakte de winnaar vandaag bekend tijdens het Vlaams Congres Verkeersveiligheid, georganiseerd door de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) en de Vlaamse overheid in Kortrijk.

Op dit jaarlijkse verkeersveiligheidscongres bundelen beleidsmakers, verkeersexperten en al wie iets met veilig verkeer te maken heeft in Vlaanderen de krachten. Fix the Mix! Overal! werd door de congresgangers gekozen uit drie genomineerde projecten. De andere genomineerden waren Digital Twin van de gemeente Lubbeek in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant en Traject Verkeersveilige Gemeente van de Provincie Antwerpen.

Met "Fix the Mix! Overal!" wil Fietsberaad Vlaanderen veilig fietsen in gemengd verkeer bevorderen. Het project biedt wegbeheerders een praktisch kader om te bepalen wanneer fietspaden nodig zijn en hoe ze de veiligheid van fietsers kunnen verbeteren als fietspaden geen optie zijn. Dat kan door rekening te houden met snelheden, de intensiteit van het gemotoriseerd verkeer en de wegbreedte. De projectpartners ontwikkelden twee afwegingskaders: één voor in de bebouwde kom en één voor landelijke wegen buiten de bebouwde kom.

Gedeelde verantwoordelijkheid

De Vlaamse overheid heeft een belangrijke regisseursrol inzake verkeersveiligheid, maar zeker als het op fietsers en voetgangers aankomt, ligt er ook een belangrijke verantwoordelijkheid bij de lokale besturen. Een groot stuk van het wegennet en vooral van infrastructuur voor voetgangers en fietsers is in handen van de steden en gemeenten. Ook zij zullen komende legislatuur dus belangrijke keuzes moeten maken.

In haar tussenkomst benadrukte de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken het belang van het invoeren van een kindnorm. Een norm die ervoor zorgt dat verkeersinfrastructuur is aangepast aan de noden van de meest kwetsbare weggebruikers. Ze onderstreepte ook het belang van educatie en sensibilisering om weggebruikers tot veiliger gedrag te brengen en de rol van technologie als bondgenoot in de strijd voor meer verkeersveiligheid. Daarbij verwees ze ondermeer naar de MIA-proeftuinen die in Vlaanderen werden opgezet om gevaarlijke punten snel te kunnen aanpakken met quick wins.

7 duidelijke keuzes voor lokale besturen

Op het congres presenteerde de VSV haar visietekst voor lokale besturen. Daarbij pleit de VSV voor zeven duidelijke keuzes die lokale besturen kunnen maken om de doelstellingen van het Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen te vertalen naar het lokale beleidsniveau. Lokale besturen kunnen op dit vlak immers echt een verschil maken:

1. Geef fietsers en voetgangers de ruimte die ze verdienen.
2. Meer zones 30 binnen de bebouwde kom. Hoe lager de snelheid, hoe veiliger.
3. Verzeker praktijkgerichte verkeerseducatie voor elke leerling in elke school.
4. Maak duidelijke keuzes: kies voor meer verkeersveiligheid én voor een modal shift.
5. Maak je inwoners slimmer in het verkeer. De wegcode is complex. Zorg er mee voor dat ze regelmatig wordt opgefrist.
6. Geef zelf het goede voorbeeld. Stimuleer het gemeentelijk personeel om veilig en duurzaam naar het werk te komen.
7. Werk samen met de juiste partners zoals politie, scholen en bedrijven. En de VSV uiteraard.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief