Nieuws

26 juli 2022

Financiële steun voor vijf projecten die transport via binnenvaart bundelen naar Vlaamse zeehavens

Het verhogen van de bereikbaarheid van de Vlaamse zeehavens en de druk op het wegennet verlichten, dat is de doelstelling van het Impulsprogramma binnenvaart, een samenwerking tussen het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), Port of Antwerp-Bruges, North Sea Port en Lantis. In het kader van dat programma keurde de Vlaamse Regering, onder impuls van Vlaams minister Lydia Peeters, recent vijf projecten goed. Deze projecten moeten het intermodaal aanbod van en naar de Vlaamse havens verbeteren via nieuwe corridorshuttles.

Binnenvaart stimuleren

Met het Impulsprogramma willen de Vlaamse overheid (Departement MOW en Lantis), Port of Antwerp-Bruges en North Sea Port een tijdelijke ondersteuning aan de binnenvaartsector geven. Concreet werden inland terminals, barge-operatoren en andere intermodale partijen begin dit jaar via een marktbevraging aangezet tot het uitwerken van samenwerkingsprojecten (‘corridor-shuttles’ en ‘terminal-hub shuttles’) op de verschillende vaarroutes van en naar Port of Antwerp-Bruges. De bedoeling is om de afhandeling van de containerbinnenvaart aan de maritieme kaaien betrouwbaarder te maken en de wachttijden in de haven te verminderen. Samenwerking tussen inlandterminals in het achterland is daarbij een belangrijke randvoorwaarde. Een aantrekkelijker binnenvaartaanbod draagt bij aan een modal shift van wegvervoer naar binnenvaart. Lantis, de bouwheer van de Oosterweelwerken, zet volop zijn schouders onder deze maatregel die past binnen de ‘Minder Hinder-campagne’ om de files op de Antwerpse Ring terug te dringen.

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “De komende vier jaar maken we met dit programma jaarlijks meer dan 2,5 miljoen euro vrij om de modal shift van het wegvervoer naar de binnenvaart extra te stimuleren, het aanbod te verhogen en de betrouwbaarheid van de containerbinnenvaart te verbeteren. Deze samenwerking moet leiden tot een betere werking van de integrale logistieke keten van en naar de Vlaamse zeehavens. We geven het transport tussen onze Vlaamse zeehavens en inlandterminals een boost en creëren efficiëntiewinsten voor bedrijven. Tegen 2030 is het de ambitie om het aandeel van de containerbinnenvaart van en naar de Antwerpse haven te verhogen tot 42%.”

Geselecteerde consortia nieuwe corridorshuttles

Negen projectconsortia stelden zich kandidaat. Uiteindelijk werden vijf projectvoorstellen rond nieuwe corridorshuttles geselecteerd. Voor het eerste jaar hebben de projectpartners maximaal € 2 671 959,95 subsidies beschikbaar gemaakt.

De deelnemende terminals zullen regelmatige binnenvaartdiensten opzetten tussen maritieme terminals en inlandterminals die langs dezelfde corridor gelegen zijn. In elke samenwerking worden containers gebundeld op één ‘corridorschip’, een combinatie van een duwboot en een duwbak, op de verschillende vaarroutes van en naar Port of Antwerp-Bruges.

Meer informatie over het Impulsprogramma vind je op www.vlaanderen.be/marktbevraging-versnelling-modal-shift.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief