Nieuws

2 oktober 2020

Fusie Luchthavenontwikkelings-maatschappijen Antwerpen en Oostende-Brugge

Met het oog op de fusie van de luchthavenontwikkelingsmaatschappijen (LOM) Antwerpen en Oostende-Brugge en na adviezen van de MORA en van de Raad van State, heeft de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring gegeven aan het ontwerpdecreet dat het decreet over het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens Oostende-Brugge, Kortrijk-Wevelgem en Antwerpen wijzigt. Gezien de zeer intense samenwerking tussen beide LOM's als erg wenselijk wordt beschouwd en het rechtskader quasi identiek is (publieke opdracht, statuten van de vennootschappen,...), wordt ervoor geopteerd om deze samenwerking te formaliseren in de beheersstructuur. Beide LOM's zullen fusioneren tot één 'LOM Vlaanderen', die dan belast wordt met de opvolging van alle infrastructuurwerken op de beide luchthavens. Daarbij hoeft er nog maar 1 structuur te bestaan met slechts 1 raad van bestuur, zodat dit niet alleen een vereenvoudiging is op bestuurlijk vlak maar ook een besparing op werkingsmiddelen, zoals vergoedingen aan bestuurders en formaliteiten waarvoor niet langer dubbel budget dient te worden voorzien.

Dit ontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement. 

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief