Nieuws

20 juli 2020

Groen licht voor start van gunningsfase Spartacus Lijn I Hasselt-Maastricht

De Vlaamse regering heeft haar goedkeuring gegeven voor een addendum bij de samenwerkingsovereenkomst van 2012 rond Spartacus met de stad Hasselt. In dit addendum wordt de vrijwaring van De Lijn, voor eventuele meerkosten die voortvloeien uit de tracéwijziging in Hasselt, opgenomen. Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn en het Vlaamse gewest zullen dit addendum ondertekenen waarna de gunningsfase kan starten.

In het najaar van 2019 werd door de Vlaamse regering overeengekomen om in te gaan op de vraag van stad Hasselt om te onderzoeken of een alternatief tracé van Spartacus Lijn I mogelijk is. De studie is momenteel lopende op het grondgebied Hasselt voor het traject tussen het Kolonel Dusartplein en de halte station Hasselt via de kleine Ring.

Alle stakeholders wensen de aanbestedingsprocedure voor Spartacus Lijn I zo spoedig mogelijk voort te zetten, om zo dit mobiliteitsproject te realiseren. De Lijn liet weten de gunningsfase niet voort te zetten indien zij voorafgaandelijk niet gevrijwaard werden voor eventuele meerkosten door een tracéwijziging. De Vlaamse Regering heeft een positieve beslissing genomen over deze vrijwaring zodat de gunningsfase effectief aangevat kan worden en het bestek uitgestuurd kan worden naar de geselecteerde kandidaten. Dit is opgenomen in een addendum aan de samenwerkingsovereenkomst van 2012 met stad Hasselt rond Spartacus.

Er werden drie consortia geselecteerd voor het infrastructuurproject en twee kandidaten werden geselecteerd voor de levering van de trams. Na de ondertekening van het addendum door VVM De Lijn en het Vlaamse gewest zullen de geselecteerde consortia, voor het infrastructuurproject, uitgenodigd worden om een eerste offerte in te dienen op basis van het oorspronkelijke tracé. De consortia zullen in alle transparantie op de hoogte gebracht worden dat het technisch bestek nog bijgestuurd kan worden via een ‘terechtwijzend bericht’ nadat het onderzoek van de tracéwijziging afgerond is. De processen zullen simultaan lopen zodat het project geen vertraging oploopt.

Ook Vlaams minister van Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) is tevreden met de beslissing die vrijdag 17 juli 2020 genomen werd. “Het is eigen aan zo’n belangrijk en groot project dat er rekening gehouden wordt met actuele omstandigheden. De stad Hasselt heeft een mobiliteitsvisie uitgewerkt waarbij een tracé langs de kleine ring een win-win situatie kan opleveren. De technische uitwerking is momenteel volop lopende. Het is belangrijk dat de gunning nu ook van start kan gaan, zodat de vooropgestelde timing gehaald kan worden. Hiermee wordt in ieder geval een volgende belangrijke stap gezet in het grensoverschrijdend dossier en blijft Spartacus lijn I op het goede spoor.”

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief